TAILIEUCHUNG - Quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh Thông

Tham khảo tài liệu 'quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh thông', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cơ quan phối hợp nếu có Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tài chính Sở Nội vụ Sở Xây dựng Sở Tài nguyên và Môi trường. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức có đủ điều kiện thành lập trường trung cấp nghề công 1. Bước 1 . . lập nộp 01 bộ hồ sơ tại phòng Dạy nghề. Phòng Dạy nghề tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ thủ tục 2. Bước 2 nhận giải quyết nếu không đủ thủ tục trả hồ sơ và hướng dẫn làm lại hồ sơ. Phòng Dạy nghề thẩm tra hồ sơ tham mưu cho Sở Lao động - 3. Bước 3 Thương binh và Xã hội trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định. 4 Bước 4 Căn cứ kết quả thảm định của Hội đồng thẩm định tổ chức đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường gửi Hội Tên bước Mô tả bước đồng thẩm định để báo cáo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề công lập 2. Đề án thành lập trường trung cấp nghề công lập 3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng 4. Dự thảo điều lệ trường Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê nhà xưởng đất đai tối thiểu là 5 năm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN