TAILIEUCHUNG - Hệ thống truyền lực

Tham khảo bài thuyết trình 'hệ thống truyền lực', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | HÖ THèNG truyÒn lùc NhiÖm vô Truyền, biến đổi mômen quay của động cơ. Cắt dòng truyền lực. Thực hiện đổi chiều chuyển động. /112 LY HỢP NHIỆM VỤ Truyền, cắt mômen. Là cơ cấu an toàn. Dập tắt cộng hưởng. /112 PHÂN LOẠI Theo cách truyền mômen từ động cơ đến trục sơ cấp hộp số. Theo hình dạng và số lượng đĩa ma sát. Theo hình thức phát sinh lực ép trên đĩa ép. /112 YÊU CẦU Đóng, ngắt nhanh và chính xác. Phải truyền được mômen quay lớn nhất của động cơ. Có kết cấu đơn giản, điều khiển dễ dàng. /112 CẤU TẠO LY HỢP Trên ôtô sử dụng 3 loại ly hợp Ly hợp ma sát. Ly hợp điện từ Ly hợp thủy lực. C B 1 D 2 3 4 A /112 1 2 3 5 4 CẤU TẠO LY HỢP MA SÁT 1. Bánh đà. 2. Đĩa ma sát. 3. Nắp ly hợp. 4. Càng mở. 5. Bi tỳ. /112 Nắp ly hợp dùng nối và ngắt công suất động cơ. NẮP LY HỢP Lò xo ép Vỏ ly hợp Đĩa ép /112 Cấu tạo đĩa ma sát 1 2 3 4 5 6 ĐĨA MA SÁT 1. Mặt ma sát. 2. Đinh tán. 3. Xương đĩa. 4. Moayơ ly hợp. 5. Lá thép. 6. Lò xo giảm chấn. /112 Dưới tác dụng của lò xo ép: đĩa ép, bánh đà, đĩa ly hợp, lò xo ép và vỏ ly hợp quay thành một khối. Mômen xoắn của động cơ truyền qua các bề mặt ma sát đến trục của ly hợp. Trạng thái đóng. HOẠT ĐỘNG CỦA LY HỢP /112 Vòng bi tỳ nén lò xo ép làm đĩa ép, đĩa ly hợp và bánh đà tách nhau. Trạng thái mở. HOẠT ĐỘNG CỦA LY HỢP /112 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động tương tự loại một đĩa ma sát. LY HỢP HAI ĐĨA MA SÁT 2. Đĩa ép trung gian. 3. Bánh đà. 4. Đĩa ép. 5. Vòng bi cắt ly hợp. 6. Lò xo ép. 1. Xương đĩa. 1 2 3 4 5 6 /112 CƠ CẤU DẪN ĐỘNG LY HỢP BẰNG CƠ KHÍ Bi mở Đĩa ma sát Nắp ly hợp Đòn quay Dây cáp Vít điều chỉnh Giá đỡ Bàn đạp /112 CƠ CẤU DẪN ĐỘNG LY HỢP BẰNG THỦY LỰC Cơ cấu dẫn động ly hợp bằng thủy lực sử dụng áp lực dầu thực hiện quá trình đóng mở ly hợp. Vít điều chỉnh Xy lanh chính Bàn đạp ly hợp Xy lanh cắt ly hợp /112 BÀN ĐẠP LY HỢP a b Hành trình tự do của bàn đạp. Bàn đạp Lò xo hồi Vít điều chỉnh Chiều cao của bàn đạp. Xy lanh chính /112 XY LANH CHÍNH LY HỢP Tạo áp suất thủy lực

TỪ KHÓA LIÊN QUAN