TAILIEUCHUNG - Bài tập thực hành Kinh tế vi mô

Môn kinh tế vĩ mô là một môn khó trong ngành kinh tế để học tốt môn này phải hiểu lý thuyết và nắm vững công thức tính toán. Dưới đây là Bài tập thực hành Kinh tế vi mô giúp cho sinh viên học tập và ôn thi tốt hơn. Mời các bạn tham khảo | 1 Kinh tế Vi mô Bài tập thực hành 1 Câu 1 F0203-PS1-1 Hãy xem xét thị trường bánh mì. Mô tả ngắn gọn tác động của từng trường hợp sau lên cầu cung lượng cân bằng và giá cân bằng của bánh mì. Minh họa câu trả lời bằng đồ thị nếu thấy hữu ích. 1. Một loại phân bón mới làm tăng năng suất lúa mì. 2. Giá bơ tăng do một căn bệnh làm ảnh hưởng tới bò. 3. Nỗi lo ngại về chất phụ gia trong lương thực làm giảm cầu đối với phở. 4. Một vụ bãi công của những người làm bánh mì làm tăng tiền công lao động. 5. Để hỗ trợ giá bánh mì chính phủ đồng ý mua tất cả số bánh mì thặng dư và trả cao hơn giá thị trường hiện tại 10 . 6. Để giúp giảm lạm phát chính phủ đặt một giá trần cho giá bánh mì bằng với giá thấp hơn đã từng tồn tại cách đây hai năm. Câu 2 F0203-PS1-2 Cầu và cung đối với việc đi bác sĩ không có bảo hiểm tuần tự là P 100 - 0 1Qd P 10 0 1Qs 1. Giá và lượng cân bằng là bao nhiêu Tổng chi tiêu cho việc đi bác sĩ là bao nhiêu 2. Chính phủ giới thiệu bảo hiểm sức khỏe quốc gia một chương trình sẽ chi trả 75 cho mỗi lần đi bác sĩ. Điều gì sẽ xảy ra đối với giá và lượng cân bằng của việc đi bác sĩ Giá do người tiêu dùng trả là bao nhiêu Tổng chi tiêu cho việc đi bác sĩ là bao nhiêu Tổng chi tiêu của người tiêu dùng là bao nhiêu Gợi ý Anh chị có thể dịch chuyển đường cầu tới P 400 - 0 4Qd hoặc đường cung tới P để phản ánh tác động của bảo hiểm. Nếu anh chị dịch chuyển đường cầu thì đường cầu mới biểu diễn tổng số giá cả mà các bác sĩ nhận được bao gồm cả phần do bảo hiểm trả đường cầu ban đầu tiếp tục biểu diễn phần do người tiêu dùng trả trong hóa đơn bác sĩ . Nếu anh chị dịch chuyển đường cung thì đường cung mới biểu diễn phần do người tiêu dùng trả trong hóa đơn tổng đường cung ban đầu tiếp tục biểu diễn tổng số tiền thanh toán mà các bác sĩ nhận đuợc. Câu 3 F0607-PS1-4 __ .