TAILIEUCHUNG - LÁC CƠ NĂNG VÀ LIỆT VẬN NHÃN (Kỳ 4)

Liệt động tác nhìn ngang a. Tổn thương cấu tạo lưới của cầu não (PPRF) gây ra liệt nhìn ngang cùng bên, nhưng phản xạ tiền đình – mắt không ảnh hưởng. b. Tổn thương bó dọc giữa (MLF) gây ra hội chứng liệt mắt gian nhân: mắt bên tổn thương bị hạn chế đưa vào, mắt bên kia đưa ra thì xuất hiện rung giật nhãn cầu đặc trưng, quy tụ bình thường. c. Tổn thương kết hợp cả PPRF và MLF gây ra “Hội chứng một và một nửa“: Liệt nhìn ngang cùng bên và liệt mắt gian. | LÁC CƠ NĂNG VÀ LIỆT VẬN NHÃN Kỳ 4 Liệt động tác nhìn ngang a. Tổn thương cấu tạo lưới của cầu não PPRF gây ra liệt nhìn ngang cùng bên nhưng phản xạ tiền đình - mắt không ảnh hưởng. b. Tổn thương bó dọc giữa MLF gây ra hội chứng liệt mắt gian nhân mắt bên tổn thương bị hạn chế đưa vào mắt bên kia đưa ra thì xuất hiện rung giật nhãn cầu đặc trưng quy tụ bình thường. c. Tổn thương kết hợp cả PPRF và MLF gây ra Hội chứng một và một nửa Liệt nhìn ngang cùng bên và liệt mắt gian nhân cùng bên. Liệt động tác nhìn đứng Tổn thương trung tâm nhìn đứng nhân kẽ của bó dọc giữa gây ra a. Hội chứng Parinaud Gồm tam chứng 1 liệt động tác nhìn đứng 2 mất phản xạ đồng tử với ánh sáng nhưng còn phản xạ đồng tử nhìn gần light - near dissociation và 3 mắt rung giật kèm theo nhãn cầu co rút vào hốc mắt convergence - retraction nystagmus . b. Hội chứng Steel - Rechardson - Olszewski Liệt trên nhân tuần tiến liệt nhìn xuống sau đó liệt nhìn lên cuối cùng liệt cả động tác nhìn ngang kèm theo co cứng ngoại tháp giả liệt hành tủy nói khó sa sút trí tuệ. III. ĐIỀU TRỊ LÁC Việc điều trị lác cần được tiến hành sớm trước tuổi đi học thì mới hy vọng phục hồi cả được thị giác 2 mắt và thẩm mỹ. Nếu để quá muộn thì chỉ có thể đạt được yêu cầu thẩm mỹ. Quá trình điều trị lác gồm 3 giai đoạn 1 Điều chỉnh bằng kính 2 điều trị nhược thị và 3 phẫu thuật để phục hồi sự cân bằng 2 mắt. . Chỉnh kính. Chỉnh kính là một khâu quan trọng trong điều trị lác đặc biệt là đối với lác do điều tiết thuần tuý. Điều chỉnh kính làm cho ảnh rõ nét và tạo thuận lợi cho việc phối hợp thị giác 2 mắt. - Viễn thị Mức độ viễn thị cần điều chỉnh phụ thuộc vào tuổi bệnh nhân và bệnh lác nếu có. Một đứa trẻ dưới 2 tuổi không lác thì viễn thị 4D mới cần chỉnh kính nếu có lác trong thì cần chỉnh kính cho cả viễn thị 2D. - Loạn thị Cần chỉnh kính nếu loạn thị từ 1D trở lên - Cận thị Trẻ dưới 2 tuổi cần chỉnh kính nếu cận thị - 5D trở lên. Trong khoảng 2 - 4 tuổi độ cận thị cần chỉnh kính là -3D. Trẻ lớn hơn độ cận thị cần chỉnh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN