TAILIEUCHUNG - Các Biện Pháp Giảm Thiểu Ô Nhiễm Không Khí Từ Các Nguồn Điểm Ở Các Huyện Ngoại Thành

Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Bộ Xây dựng Việt Nam. KỶ YẾU: Diễn Đàn Chính Sách Về Các Biện Pháp Giảm Thiểu Ô Nhiễm Không Khí Từ Các Nguồn Điểm Ở Các Huyện Ngoại Thành Hà Nội. Diễn đàn chính sách về các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các nguồn điểm ở các huyện ngoại thành Hà Nội. Ban biên tập: . Lưu Đức Cường ThS. Nguyễn Thị Lan Anh CN. Ngô Thanh Vân. | KỶ YÉU Diễn Đàn Chính Sách về Các Biện Pháp Giảm Thiểu ô Nhiễm Không Khí Từ Các Nguồn Điểm Ở Các Huyện Ngoại Thành Hà Nội CIDA-AIT Partnership 2003-2008 Dự án SEA-UEMA Viên Công Nghệ Châu Á Thái Lan Viên Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Bộ Xây dựng Việt Nam Canada s AIT ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Chương trình Hợp tác CIDA-AIT Dự án SeA-UEMA Viện Công nghệ Châu Á Thái Lan Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Bộ Xây dựng Việt Nam KỶ yếu Diễn Đàn Chính Sách Về Các Biện Pháp Giảm Thiểu Ô Nhiễm Không Khí Từ Các Nguồn Điểm Ở Các Huyện Ngoại Thành Hà Nội Hà Nội Việt Nam Ngày 28 tháng 11 năm 2005 Diễn đàn chính sách về các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các nguồn điểm ở các huyện ngoại thành Hà Nội Hà Nội Việt Nam Ngày 28 tháng 11 năm 2005 Ban biên tập . Lưu Đức Cường ThS. Nguyễn Thị Lan Anh CN. Ngô Thanh Vân Tháng 10 năm 2006 100 bản Publication Development Team Text Editors Nowarat Coowanitwong Pravakar Pradhan and Truong Thien Thu Graphic Designer Ahmed Imtiaz Khan Quyền Từ chối Cơ quan phát triển quốc tế Canada CIDA và Viện Công nghê Châu á AIT không chịu trách nhiệm pháp lý về độ chính xác của các thông tin và không cho rằng việc sử dụng nó sẽ vi phạm các quyền sở hữu cá nhân. Các thông tin đưa ra trong tài liệu này không nhất thiết là đại diện cho quan điểm của CIDA hoặc AIT Viện Công nghệ Châu Á 2006 In tại Việt Nam .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.