TAILIEUCHUNG - Luận văn: Nghiên cứu 1 số vấn đề về môi giới thuê và cho thuê bất động sản thương mại tại Hà Nội

Luận văn: Nghiên cứu 1 số vấn đề về môi giới thuê và cho thuê bất động sản thương mại tại Hà Nội nhằm giải quyết những bất cập, những vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực môi giới thuê và cho thuê bất động sản thương mại và cung ứng các thông tin, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng tại thị trường Hà Nội. | Như vậy nếu xét theo những chuẩn mực đạo đức và tiêu chuẩn cụ thể chính xác như trên thì hiện nay các nhà môi giới BĐS noí chung và môi giới cửa hàng cho thuê nói riêng đều không đủ tiêu chuẩn hành nhiên hoạt động môi giới BĐS mà cụ thể là môi giới BĐS thương mại vẫn diền ra rất sôi động ở các đô thị phát triển như Hà khoảng thời gian gần đây đi đôi với sự phát triển kinh tế nhanh ,với tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn hơn 8%/năm thì thị trường BĐS cũng phát triển theo mạnh thơì gian thị trường bị đóng băng thì nay đã trở lại và cáng ngày càng trở lên “nóng”.Nhưng cả khi thị trương BĐS đóng băng thì hầu như chỉ những BĐS bán mới ít được giao dịch còn hoạt động cho thuê cửa hàng tại các thành phố lớn vẫn diễn ra khá đều đặn và tương đối nhiều vì thị trường BĐS đóng băng nền kinh tế vẫn có những khởi sắc ,mà cửa hàng cho thuê lại đi kèm với sự phát triển của thương mại dịch nay khi thị trường BĐS “nóng” trở lại thì thị trường cửa hàng cho thuê càng sôi động hoạt động này mạnh thì dịch vụ môi giới cửa hàng cho thuê cũng phát triển mạnh mẽ mặc dù nhu cầu về môi giới cửa hàng cho thuê ở các thành phố lớn là nhiều nhưng lượng nhà môi giới cửa hàng cho thuê có chuyên môn và đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp lại không nhiều vì vậy các cuộc giao dịch cửa hàng có nhà môi giới tham gia vẫn có những về chất lượng thì không chuẩn.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN