TAILIEUCHUNG - Đóng dấu búa kiểm lâm đối với gỗ nhập khẩu không có dấu búa của nước nhập khẩu

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm. Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01- 03. | Đóng dấu búa kiểm lâm đối với gỗ nhập khẩu không có dấu búa của nước nhập khẩu Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm. Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 01- 03 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư tiếp 1. Bước 1 nhận và trả kết quả Đội kiểm lâm cơ động Phường Nhơn Phú - Quy Nhơn thuộc Chi cục kiểm lâm Bình Định Bộ phận văn thư của Đội kiểm lâm cơ động kiểm tra hồ sơ nếu 2. Bước 2 đủ tiếp nhận nếu chưa đủ đề nghị bổ sung chuyển cho lãnh đạo xem xét 3. Bước 3 Đội Kiểm lâm cơ động cử tổ công tác thực hiện việc đóng dấu Tên bước Mô tả bước búa kiểm lâm tại nơi để gỗ của tổ chức cá nhân. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Văn bản đề nghị đóng dấu búa kiểm lâm của đơn vị cá nhân 2. - Tờ khai hải quan kèm theo lý lịch gỗ . Số bộ hồ sơ 02 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN