TAILIEUCHUNG - Luận văn - Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Vật liệu nổ Công Nghiệp

Tiêu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm: tiêu thụ, sản xuất, hậu cần, kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp. Mặc dù sản xuất là chức năng trực tiếp tạo ra sản phẩm song tiêu thụ lại đóng vai trũ là điều kiện tiền đề không thể thiếu được để sản xuất có thể có hiệu quả. Chất lượng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm (doanh nghiệp sản xuất thương mại) phục vụ khách hàng (doanh nghiệp dịch vụ ngân hàng ) quyết định. | Tiờu thụ là một khõu vụ cựng quan trọng trong quan trọng sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay mỗi doanh nghiệp là một đơn vị kinh tế độc lập tự mỡnh phải giải quyết 3 vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế. Lợi nhuận là mục tiờu sống cũn của doanh nghiệp. Muốn cú lợi nhuận thỡ doanh nghiệp phải tiờu thụ được hàng hóa và sản phẩm của doanh nghiệp phải phự hợp với nhu cầu của thị trường. Để tồn tại và phát triển lâu dài thỡ mỗi doanh nghiệp cần phải xỏc định được chiến lược tiêu thụ sản phẩm. Đới với Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp tuy mới chuyển sang hỡnh thức cụng ty Trỏch nhiệm hữu hạn một thành viờn trực thuộc Tổng cụng ty than Việt Nam hoạt động kinh doanh độc lập và tự chịu trách nhiệm về các quyết định kinh doanh của mỡnh do dú việc lập kế hoạch tiờu thụ sản phẩm của mỡnh là vụ cựng cần thiết. Hiện nay do khả năng cũn hạn chế hàng năm phũng kế hoạch chỉ huy sản xuất của công ty tuy đó lập được kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của toàn công ty nhưng việc lập kế hoạch này cũn bộc lộ nhiều hạn chế trong việc xõy dựng và tổ chức thực hiện mà cụng ty cần cú biện phỏp khắc phục.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN