TAILIEUCHUNG - Giáo trình Nhiệt học - Trầm Kim Cương

Giáo trình Nhiệt học do Trầm Kim Cương biên soạn có kết cấu gồm 7 chương, gồm có: Mở đầu, nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học, nguyên lý II nhiệt động học, khí thực, chất lỏng, chuyển pha, thống kê cổ điển và một số nội dung liên quan khác. Giáo trình dành cho đối tượng sinh viên ngành Vật lý hoặc kỹ thuật. Mời bạn đọc tham khảo. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT rá GIÁO TRÌNH NHIỆT HỌC TRÀN KIM CƯỜNG 2001 họe - 1 - __ MỤC LỤC MỤC 1 - Lời noi 4 - Chương I. Mờ 5 - 1 cầc khầi niệm cờ 5 - 1 Thông sôtrang thầi vầ phương trình trang 5 - 2 Áp 6 - 3 Nhiệt 6 - 2 sự nơ vì 8 - 1 Sự nơ 8 - 2- Sự nơ 8 - 3 Giầi thích sự nơ nhiệt thệô quan điệm nguyện 9 - 3 cầc định luầt thực nghiệm vệ chất 10 - 1 Định luầt Boylệ - 10 - 2 Định luầt Gay - 11 - 3 Giơi han ựng 12 - 4 phương trình trang thai khí ly 12 - 1 Thiệt lập phương 12 - 2- Gia trị cua 14 - Chương 2. nguyện ly thư nhất cua nhiệt đông lưc 15 - 1 nôi nang cua môt hệ nhiệt đông. Công va 15 - 1 Hệ nhiệt 15 - 2 Nôi 16 - 3 Công va nhiệt .- 17 - 2 nguyện ly I cua nhiệt đông 18 - 1 Phat 18 - 2 Hệ 19 - 3 Ý 20 - 3 khảô sat cac qua trình can bang cua khí ly tương trện cơ sơ nguyện ly I- 20 - 1 Trang thai can bang va qua trình can 20 - 2 Nôi nang cua khí ly 25 - 3 Qua trình đang 28 - 4 Qua trình đang 30 - 5 Qua trình đang 32 - 6 Qua trình đôan 33 - Chương 3. Nguyện ly II nhiệt đông 38 - 1 Qua trình thuạn nghịch va không thuạn 40 - 1 Định 40 - 2 Ví dụ. .- 40 - 3 Ý 41 - Trần Kim Cương Khoa Vầt ly hoc - 2 - __ 2 Nguyên ly II nhiệt động 42 - 1 Máy 42 - 2 nguyện ly 43 - 3 Chu trình Cárnọt vá định ly 44 - 1 Chu trình 44 - 2 Định ly 47 - 4 49 - 1 Biêu thức định lứỢng củá nguyện ly 49 - 3 Nguyện ly táng 52 - 4 Entrọpi củá khí ly 54 - 5 Entrọpi trọng mọt sốquá trình bát thuán 54 - 6 Tám quán trọng củá Entrọpi trọng thức 56 - 7 Y nghĩá thọng kệ củá Entrọpi vá nguyện 58 - 5 Định ly .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.