TAILIEUCHUNG - Mạng cao áp và trạm điện kéo - Pgs.Ts.Đàm Quốc Trụ phần 2

Nội dung giáo trình gômg 6 chương bao quát hết vác nội dung chính về hệ thống cao áp phân phối vòng ngoài "và các kién thức chung nhất về trạm điện kéo | . CÁC SƠ ĐỒ CUNG CẤP ĐIỆN PHÍA NGOÀI hình 2-4 Các sơ đồ cung cấp điện phía ngoài cho giao thông điện rất đa dạng phụ thuộc vào yêu cầu và độ tin cậy điều kiện nơi đường sắt đi qua và quy định về thiết kế. Trong các sơ đồ sau từ 1 đến 4 là các trạm điện kéo được cấp điện từ một nguồn. Các sơ đồ từ 5 tới 9 là các trạm điện kéo được cấp từ 2 nguồn. Khảo sát các sơ đồ theo thứ tự hình vẽ a. Trường hợp có một nguồn cung cấp 1. Cung cấp 1 phía bằng cách nối móc. Sơ đồ 1 Độ tin cậy của sơ đồ kém vì sự hư hóng có thể xảy ra ở một điểm bất kỳ trên hệ thống dây cao áp DCA 3 pha cũng làm cho tất cả các trạm điện kéo ngừng hoạt động. Trong các sơ đồ với ký hiệu 1. Nhà máy điện hoặc trạm biến áp khu vực 2. Trạm điện kéo. Sơ đồ 1 2. Cung cấp một phía bằng cách nối thông. Sơ đồ 2 Độ tin cậy kém vì nếu sự cố xảy ra ở đầu đường dây cao áp thì toàn bộ trạm điện kéo TĐK ngừng hoạt động còn nếu có sự hư hỏng xảy ra ở một điểm bất kỳ trên DCA sẽ làm ngừng hoạt độngcác trạm điện kéo ở phía bên phải. Sơ đồ 2 3. Cung cấp một phía nối hình tia. Sơ đồ 3 Độ tin cậy kém nhưng cao hơn hai phương pháp ở sơ đồ 1 2. Vì nếu xảy ra hư hỏng ở một điểm nào đó trên dây cao áp thì chỉ ngừng hoạt động một trạm điện kéo. Tuy nhiên cũng có nhược điểm là số lượng dây cao áp lớn không kinh tế. 1 Sơ đồ 3 4. Cung cấp điện một phía khép kín. sơ đồ 4 Độ tin cậy lớn hơn các sơ đồ trên vì hư hỏng xảy ra ở một điểm bất kỳ trên đường dây cao áp sẽ không có một trạm điện kéo nào phải ngừng hoạt động. Số lượng dây cao áp lớn hớn so với các sơ đồ 1 2 nhưng nhỏ hơn nhiều so với sơ đồ 3. Sơ đồ 4 b. Trường hợp có hai nguồn cung cấp. Các nhà máy điện hoặc trạm biến áp khu vực được nối với nhau thành một hệ thống điện lưới quốc gia. Song chỉ sử dụng nguồn điện từ hai nhà máy điện hoặc hai trạm biến áp khu vực để cấp điện cho đoạn đường sắt chạy điện. Có thể sử dụng các sơ đồ sau 1. Cung cấp 2 phía nối móc sơ đồ 5 So với sơ đồ cung cấp 1 cung cấp 2 sơ đồ 5 có độ tin cậy cao hơn khi xảy ra hư hỏng ở 1 nguồn cung cấp. Song