TAILIEUCHUNG - Điều khiển ma trận 8*8 dùng Psoc

Xác định cho chân LED ma trận. Ta dùng đồng hồ xác định cũng được . Vì mỗi ma trận LED được cấu tạo bởi bởi các hàng và các cột trong đó các hàng là cực Anot của LED và cột là Katot của LED. | Điều khiển ma trận 8 8 dùng Psoc Nguồn Bài này tôi giới thiệu với các pác làm led ma trận 8x8 đơn giản dùng chip Psoc. Hiện thị chữ BIENDT ta quét cột Chuẩn bị 1 LED ma trận 8 8. Hiện này trên thị trường có loại LED 8 8 hai mầu đỏ và xanh Ma Tran 0X0 Hang_5 Cot 5 Hang_6 Coị ũ Hang_7 Cot 7 Hang_0 Cot 8 H5 D5 H6 X6 D7 H0- http 3 0 0 0 H2 X2 D3 H4 Hang_i Cot 1 Hang_2 ÚÕỠ Hang_3 Cot 3 Hang_4 Cot 4 X8 X4 Xác định cho chân LED ma trận. Ta dùng đồng hồ xác định cũng được . Vì mỗi ma trận LED được cấu tạo bởi bởi các hàng và các cột trong đó các hàng là cực Anot của LED và cột là Katot của LED. Hay các pác có thể xem hình dới đây để xác định D8 LED D8 LED D8 -4P LED D8 4P LED D8 -4P LED D8 4P LED D8 4P led D8 -4P LED Để như trên thì thứ tự chân như sau Đây là LED hai mầu đỏ D và xanh X với hàng chung hay Anot chung Nhìn trên thứ tự đó thì H1 D1 X1 H2 D2 X2 H3 D3 X3 H4 D4 X4 H5 D5 X5 H6 D6 X6 H7 D7 X7 H8 D8 X8 Ỏ đây tôi chỉ dùng mầu đỏ thôi Mạch nguyên lý Với mạch trên tôi dùng A1015 để kích dòng cho các hàng ULN2803 để ổn định dòng để đèn sáng đều Nguyên lý hoạt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN