TAILIEUCHUNG - Chim lửa 13

Tham khảo tài liệu 'chim lửa 13', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Truyện được sean và phân phát miễn phí cho người hâm mộ xin đừng đùng đế mua hoặc bán trong bất cứ trường hợp nào. - Nếu có điều kiện xin mua truyện để ủng hộ tác già. - Khi đăng trên web khác xin đừng xóa hay thay đổi các hình ảnh hay logo cùa Tủ Sách Mini dưới bất cứ hình thức nào. - Muốn truyện được phát hành nhanh hơn Xin tham gia nhóm deaner của Tủ Sách Mini. TƯƠNG LAĨ NHÀ XUẤT BẢN .