TAILIEUCHUNG - Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện)

Tham khảo tài liệu 'đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện huyện và xã nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện Thông tin Lĩnh vực thống kê Nội vụ Tổ chức hội tổ chức phi chính phủ Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp nếu có Các Sở ban ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội quỹ và tổ chức phi chính phủ. Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định. 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Nội vụ Bình Định tại số 180 Tăng Bạt Hổ thành phố Quy Nhơn. - Nếu hồ sơ đầy đủ đương sự nhận biên nhận và phiếu hẹn. - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ ngày nghỉ lễ trong đó Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Tên bước Mô tả bước Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND các 3. Bước 3 huyện thành phố có liên quan trình UBND tỉnh xem xét giải quyết. Trả kết quả trả lời tại Bộ phận một cửa Sở Nội vụ Bình Định 4. Bước 4 hoặc qua đường Bưu điện . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị đổi tên quỹ 2. Nghị quyết của Hội đồng quản lý về việc đổi tên quỹ Dự thảo Điều lệ quỹ với các nội dung chính gồm 3 Tên gọi của quỹ. Tôn chỉ mục đích lĩnh vực và địa bàn hoạt động của quỹ. Nhiệm vụ quyền hạn của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN