TAILIEUCHUNG - Giáo trình Kim loại thiết bị nhiệt - TS. Đinh Minh Diệm

Giáo trình "Kim loại thiết bị nhiệt" của TS. Đinh Minh Diệm có nội dung trình bày về vật liệu kim loại, thép bền nhiệt và chịu nhiệt, các phương pháp nhiệt luyện, đúc kim loại, gia công kim loại bằng áp lực, hàn và cắt kim loại. tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết. | ĐẠI HỌC ĐÀ NANG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TS. Đinh Minh Diêm GIÁO TRÌNH KIM LOẠI THIẾT BỊ NHIỆT ĐÀ NANG 2003 ĐẠI HỌC ĐÀ NANG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TS. Đinh Minh Diêm TÓM TẮT BÀI GIẢNG PHẨN 2 ĐÚC KIM LOẠI ĐÀ NANG 2003 ĐẠI HỌC ĐÀ NANG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TS. Đinh Minh Diêm TÓM TẮT BÀI GIẢNG CHƯƠNG 4 GIA CÔNG CAT GỌT KIM LOẠI ĐÀ NANG .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN