TAILIEUCHUNG - Trồng ổi không hạt

Với mức giá bán tại vườn trung bình đạt đ/kg, nếu thử làm phép tính trồng ổi không hạt trên một đơn vị diện tích, thu nhập không thua những loại cây ăn trái đặc sản khác. Tuy nhiên, thời gian qua, các nhà vườn trồng ổi không hạt thành công không nhiều hoặc chỉ thành công trên diện tích nhỏ, thiếu bền vững. Gom góp kinh nghiệm từ các nhà vườn thành công cho thấy, đầu tư kỹ thuật đúng mức là rất cần thiết đối với ổi không hạt. . | Trồng ổi không hạt Với mức giá bán tại vườn trung bình đạt đ kg nếu thử làm phép tính trồng ổi không hạt trên một đơn vị diện tích thu nhập không thua những loại cây ăn trái đặc sản khác. Tuy nhiên thời gian qua các nhà vườn trồng ổi không hạt thành công không nhiều hoặc chỉ thành công trên diện tích nhỏ thiếu bền vững. Gom góp kinh nghiệm từ các nhà vườn thành công cho thấy đầu tư kỹ thuật đúng mức là rất cần thiết đối với ổi không hạt. Đất trồng Trồng trên đất phù sa giàu chất hữu cơ đủ nước tưới cho năng suất cao mẫu mã đẹp và phẩm chất tốt nhất. Một tài liệu kỹ thuật cho biết độ pH đất ở mức đến là thích hợp cho ổi. Trong thực tế canh tác trồng ổi không hạt ở ĐBSCL cho năng suất cao nhất so với các vùng trong cả nước. Ở một số hộ trồng ổi không hạt ở Cần Thơ Vĩnh Long Tiền Giang Long An năng suất đạt 35 - 50 tấn ha năm diện tích sử dụng 60 - 70 đó là mức không thấp hơn mô hình kiểu mẫu trồng ổi ở nước ngoài. Các khu vườn chuyên trồng ổi không hạt ở ĐBSCL thành công đều bố trí liếp rộng 5 - 6 m mương tưới tiêu nước chủ động mực nước mương cách mặt liếp 0 5 m. Nếu là liếp đã trồng cây ăn trái cũ các chủ vườn đào gốc cây đảo đất và bồi mương sửa liếp trước khi trồng vườn ổi mới. Để đạt năng suất cao nên trồng vườn độc canh. Bố trí hàng cách hàng 2 5 m cây cách cây 2 m sau khi trừ mương trồng khoảng - cây ha . Cũng có thể trồng xen trong vườn trồng cây ăn trái khác trong giai đoạn kiến thiết cơ bản nhưng cần bố trí khoảng cách thích hợp cho ổi hứng đủ nắng và đất ăn . Những nhà vườn trồng quá dày giai đoạn 2 - 3 năm đầu nhìn đẹp mắt nhưng sau đó khó chăm sóc sâu bệnh nhiều năng suất thấp trái nhỏ chất lượng kém giá bán thấp khó cải thiện khi vườn xuống cấp. Tiến hành đắp mô rộng 50 - 60 cm cao 20 - 30 cm so với mặt liếp để không bị úng gốc khi cây còn nhỏ cũng như thoát nhanh nước mưa giúp ngừa tuyến trùng và nấm bệnh trên rễ. Vườn cây phát triển tốt đồng đều sẽ cho năng suất cao. Chọn giống Kinh nghiệm của các vườn ổi thành công cao trồng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN