TAILIEUCHUNG - Đếm số nút nhấn 0-9 hiện thị lên LED 7

Trong phần này tôi sẽ giới thiệu với các pác số cách đếm số nút nhấn hiện thị lên LED 7 dùng 1 nút nhấn để nhận tín hiệu vào chíp. Đây là cách nhận tín hiệu từ bên ngoài vào cho chíp xử lý | Đếm số nút nhấn 0-9 hiện thị lên LED 7 Nguồn Trong phần này tôi sẽ giới thiệu với các pác số cách đếm số nút nhấn hiện thị lên LED 7 dùng 1 nút nhấn để nhận tín hiệu vào chíp. Đây là cách nhận tín hiệu từ bên ngoài vào cho chíp xử lý. Phương pháp này người ta còn gọi là đọc bàn phím nhưng ở đây là chúng ta đọc 1 phím. Nhấn 1 lần thì hiện thị số 1 nhấn tiếp hiện thị số 2 . cứ thế cho tới đến lần nhấn thì nó lại quay trở về ban đầu. Sau đây là cách làm như sau 1 Lắp mạch. Cái này mình phải dùng loại LED 7seg thì mới hiện thị được các số lần nhấn được. Hiện nay trên thị trường có 2 loại LED 7 thanh đó là loại chung Anot và chung catot 1 1 9 ỉ s ã chung 1 . 3 Cấu tạo của nó gồm 8 con LED đơn được ghép với nhau 1 là chung Anot 2 là chung Catot. có 1 chân cấp nguồn và 8 chân đầu ra hay vào tùy theo Anot chung hay catot trên đó nó được chia ra làm 7 thanh tương ứng với A B C D E F G và 1 chân dot. Ở bài này tôi dùng LED 7 thanh có Anot chung Cái này các pác có thể ra chợ mua được giá chỉ có 2k 1 con thôi Sơ đồ nguyên lý mạch hiện thị s 22 Uc XTALout P1p XTAin PIG GND Fjè P1p EXCLK. P1 4 XRES CSDA P1 5 P1 8 SMP CSCL P1 CY8C294ÓÓ pop AI P2 7 PỮ I .AI VREF. P2p P0 2 .WO P2 5 POP A 10 AŨND P2Ỉ Ộ P0 4 Á AI Al P2p P0 5 A 10 pop ÁI AI P2 1 PO A 1 Al. P2ỜÓ Ở đây tôi dùng Port 2 để điều khiển hiện thị ra LED 7 thanh. Và cách mắc này là bơm dòng cho vi điều khiển. Dùng 5 V cấp cho LED 7 và CY8C29466. Hình vẽ Các pác dùng cổng Port 2 Không cứ gì Port này đâulà theo ý tôi lắp lần lượt từ Port2_0 đến Port2_7 vào các thanh A B C D E F G Dot. Nhớ là phải lắp đúng thứ tự không có là không hiện thị được chung Anot là được nối với 5V thông qua điện trở 470 hay 1k Thêm 1 nút nhấn để đếm số nút nhấn. Nút nhấn này được mắc vào Port1_7 một đầu được nối với chân P1_7 và một đầu được nối với GND. Trong phần mền tôi không dùng phần mền để chống nhiễu cho nó mà ở phần cứng tôi dùng để chống nhiễu cho tụ ở đây tôi dùng thêm 1 con tụ được mắc song song với .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN