TAILIEUCHUNG - CHẨN ĐOÁN MỜ MẮT (Kỳ 4)

Bong võng mạc: Là sự mất tiếp xúc giữa võng mạc thần kinh - cảm thụ với biểu mô sắc mạc thần kinh - cảm thụ là một màng rất mỏng, trong và gắn chặt với biểu mô sắc tố ở ngay dưới nó. Trước võng mạc là dịch kính, ở người lớn tuổi và người có một số bệnh mắt (nhất là cận thị), khối dịch kính hay bị co lại gây ra tình trạng bong sau dịch kính. Khi bong sau dịch kính như vậy có thể đưa tới rách võng mạc ở chỗ dính. | CHẨN ĐOÁN MỜ MẮT Kỳ 4 c- Bong võng mạc Là sự mất tiếp xúc giữa võng mạc thần kinh - cảm thụ với biểu mô sắc mạc thần kinh - cảm thụ là một màng rất mỏng trong và gắn chặt với biểu mô sắc tố ở ngay dưới nó. Trước võng mạc là dịch kính ở người lớn tuổi và người có một số bệnh mắt nhất là cận thị khối dịch kính hay bị co lại gây ra tình trạng bong sau dịch kính. Khi bong sau dịch kính như vậy có thể đưa tới rách võng mạc ở chỗ dính dịch kính - võng mạc bệnh lý hay có ở ngoài vùng ngoại vị . Rách võng mạc là sự khởi đầu của bong võng mạc. Một lượng dịch rỉ viêm sau rách sẽ tiếp tục tách võng mạc thần kinh cảm thị với lớp biểu mô sắc tố . Thị lực sẽ giảm khi sự tách lớp này lan tới vùng hoàng điểm. Những mắt có các yếu tố thuận lợi cho bong võng mạc là mắt cận thị mắt không còn thể thuỷ tinh mắt bị chấn thương đụng dập mắt bị viêm màng bồ đào sau kèm theo viêm dịch kính mắt có các tổn thương thoái hoá võng mạc và mắt lão hoá. Khi bị bong võng mạc bệnh nhân sẽ cảm thấy khuyết thị trường và giảm thị lực đột ngột. Vùng thị trường khuyết giống như một tấm màn đen di động tương ứng với vùng võng mạc bị bong ví dụ vùng khuyết thị trường sẽ ở phía dưới trong nếu võng mạc bị bong ở phía trên ngoài. Khi quá trình bong lan tới vùng hoàng điểm hoặc xảy ra xuất huyết dịch kích thị lực sẽ giảm đột ngột. Các dấu hiệu đi trước bong võng mạc có thể là - Ruồi bay hoa mắt mới xuất hiện hoặc đã có nhưng lại tăng thêm đó là các triệu chứng của bong dịch kính sau. Dịch kính khi ấy sẽ co kéo võng mạc gây ra triệu chứng hoa mắt đó là các chấm nhỏ nhấp nháy có màu sắc và thoáng qua ở những vị trí khác nhau trên thị trường. - Nảy đom đóm mắt Là dấu hiệu của rách võng mạc. Đó là những chớp loé sáng màu trắng cường độ mạnh và ở vị trí cố định. Nếu rách võng mạc gây chảy máu dịch kính bệnh nhân sẽ cảm thấy những chấm đen lơ lửng mưa bồ hóng hoặc màn đen trước mắt nếu máu chảy nhiều. Đôi khi rách võng mạc không có triệu chứng rõ rệt. Bong võng mạc khi đã phát hiện cần được điều trị sớm cho

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG