TAILIEUCHUNG - Xác định chiều dài đường hầm xương trong phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước

Bài viết xem xét mối tương quan chiều dài đường hầm xương ở các bệnh nhân được phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân cơ thon và cơ bán gân so với chiều cao bệnh nhân, đường kính trước sau liên lồi cầu đùi và đường kính ngang liên lồi cầu đùi trên phim X quang, đường kính trước sau mâm chày và đường kính ngang mâm chày trên phim X quang. | XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI ĐƯỜNG HẦM XƯƠNG TRONG PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC Đặng Ngọc Khơi Tăng Hà Nam Anh TĨM TẮT Nội dung Phương pháp All inside ngày càng ngày được sử dụng trong phẫu thuật Khoa Chi dưới Bệnh viện tái tạo dây chằng chéo trước. Bên cạnh những lợi ích của phương pháp này so với các Nguyễn Tri Phương phương pháp trước nó cũng tồn tại những hạn chế. Nếu chiều dài đường hầm xương Email quá dài hoặc quá ngắn mảnh gân ghép sẽ không được cố định chắc chắn. Do đó việc ước lượng chiều dài đường hầm xương đóng một vai trò quan trọng trong sự thành Ngày nhận 11 - 9 - 2014 công của phẫu thuật này. Ngày phản biện 18 - 9 -2014 Mục tiêu Xác định chiều dài trung bình của đường hầm xương đùi và đường hầm Ngày in 08 - 10 - 2014 xương chày. Xem xét sự liên quan giữa chiều dài đường hầm xương với chiều cao bệnh nhân với đường kính lồi cầu đùi và mâm chày trên x quang. Phương pháp Nghiên cứu cắt ngang mô tả dựa trên 36 bệnh nhân được phẫu thuật bằng phương pháp All inside tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương từ 1 tháng 1 năm 2014 đến 30 tháng 6 năm 2014. Chúng tôi xác định chiều dài đường hầm xương xem xét sự ảnh hưởng của những yếu tố khác trên chiều dài đường hầm xương như tuổi giới chiều cao bệnh nhân đường kính lồi cầu đùi và đường kính mâm chày trên x quang. Kết quả Chiều dài trung bình của đường hầm xương đùi là 37 9 4 1 mm và của đường hầm xương chày là 36 3 5 4 mm. Chiều dài đường hầm xương không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê theo giới hoặc tuổi. Chiều dài đường hầm xương đùi không tương quan với chiều cao bệnh nhân hay đường kính ngang lồi cầu đùi nhưng nó có tương quan yếu với đường kính trước sau lồi cầu đùi. Chiều dài đường hầm xương chày không có tương quan với chiều cao bệnh nhân hay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN