TAILIEUCHUNG - Kinh nghiệm chống rụng hoa, quả non ở cây ăn quả

Để hạn chế hiện tượng rụng hoa, quả non ta cần chú ý một số điểm sau đây: Trước khi cây ra hoa, phải đảm bảo đủ nước và đủ chất dinh dưỡng cho cây (lưu ý cây bắt đầu ra hoa không được tưới nước và bón phân nữa, nhất là các loại phân hóa học). Khi hoa đã nở xong, đã có quả nhỏ cây lại cần được tưới nước, bón phân, thời kỳ này là bón phân qua lá, phun lên lá, lên quả non hợp chất kích phát tố, kích thích sinh trưởng, bổ xung. | Kinh nghiệm chông rụng hoa quả non ở cây ăn quả Để hạn chế hiện tượng rụng hoa quả non ta cần chú ý một số điểm sau đây Trước khi cây ra hoa phải đảm bảo đủ nước và đủ chất dinh dưỡng cho cây lưu ý cây bắt đầu ra hoa không được tưới nước và bón phân nữa nhất là các loại phân hóa học . Khi hoa đã nở xong đã có quả nhỏ cây lại cần được tưới nước bón phân thời kỳ này là bón phân qua lá phun lên lá lên quả non hợp chất kích phát tố kích thích sinh trưởng bổ xung chất dinh dưỡng cho cây. Để cây đậu quả nhiều ngoài những điểm chú ý trên ta nên phun các hợp chất gọi chung là thuốc đậu quả rất sẵn có bán trên thị trường. Nhưng qua sử dụng thấy 2 loại hợp chất có tác dụng tốt là hợp chất CRT và hợp chất Thiên Hải Ngọc có hướng dẫn thành phần cấu tạo công dụng nồng độ cách sử dụng. Có loại hợp chất được pha chế ở dạng lỏng chứa trong lọ nhựa có loại đóng túi nilon đã có hướng dẫn cách sử dụng cụ thể trên bao bì nhưng nhìn chung 1 lọ nhựa 10ml hay một gói bột nhỏ thường hòa tan với 8-10 lít nước phun dưới dạng sương mù trên quả non hay trên hoa đã đổ nhụy chỉ cần phun một lần nếu có thấy quả non rụng thì mới phải phun lại. Sau khi phun thuốc đậu quả có thể quả đạt nhiều nên bón thêm phân ở gốc cây tốt nhất ở thời kỳ này là phân bón phân xong cần tưới nước cho phân tan dần ngấm vào rễ dưới gốc cây. Riêng với nhãn vải nên phun 3 lần lần 1 sau khi hoa tắt đã đỗ quả lần 2 khi thấy có quả non rụng lần 3 phun trước khi hái quả khoảng 2 tuần và kết hợp phun thuốc trừ nấm bệnh và côn trùng nhất là bọ xít Làm đúng như kinh nghiệm trên chắc chắn vườn cây trái sẽ đậu quả nhiều hơn quả sẽ to đẹp hơn chất lượng tốt .