TAILIEUCHUNG - CÁC TỐ CHẤT (TRAITS) và BIỂU HIỆN CỦA NHÂN TÀI

80% kết quả hoạt động của tổ chức được tạo ra bởi những nhân tài (top performer). Bợi vậy, chất lượng đội ngũ nhân tài là yếu tố quyết định cho sự thành công của một tổ chức. Vậy làm thế nào để nhận diện được các nhân tài trong tổ chức của bạn? Chúng ta sẽ dựa vào biểu hiện (behaviours) và tố chất (traits) đê tìm kiếm và xây dựng nhân tài Nhân tài trong tổ chức là những người có các biểu hiện sau đây: • High performer – người làm việc tốt: các nhân tài luôn biết cách hoàn. | CÁC TỐ CHẤT TRAITS và BIỂU HIỆN CỦA NHÂN TÀI 80 kết quả hoạt động của tổ chức được tạo ra bởi những nhân tài top performer . Bợi vậy chất lượng đội ngũ nhân tài là yếu tố quyết định cho sự thành công của một tổ chức. Vậy làm thế nào để nhận diện được các nhân tài trong tổ chức của bạn Chúng ta sẽ dựa vào biểu hiện behaviours và tố chất traits đê tìm kiếm và xây dựng nhân tài Nhân tài trong tô chức là những người có các biêu hiện sau đây High performer - người làm việc tốt các nhân tài luôn biết cách hoàn thành công việc được giao cho mình Calculated risk taker Nhân tài luôn xác định được độ rủi ro của từng tình huống. Họ có thể rất liều lĩnh nhưng không phải điếc không sợ súng bởi vì họ đã ước lượng được độ rủi ro Decision maker các nhân tài là người dám đưa ra quyết định. Họ có thể quyết định đúng sai nhưng việc dám đưa ra quyết định không phải là công việc có nhiều người làm được Coach mentor các nhân tài không ngại đào tạo huấn luyện cho các đồng nghiệp và cấp dưới của mình họ không ngại bị mất chỗ bởi các nhân viên tài năng Empower build nhân tài biết cách động việc và phát triển con người Have strong WILL do nhân tài luôn có tinh thần hành động rất mạnh. Họ không cần đợi người khác làm trước rôi mới làm. Sau khi suy nghĩ và lên kế hoạch Họ luôn sẵn sàng bắt tay vào hành động Đề có được thành công nhân tài phải có điểm số cao cho các chỉ số sau đây EQ - Emotional Intelligent chỉ số về khả năng kiểm soát cảm xúc. Người có chỉ số cao ít để cho cảm xúc bùng nổ vượt ngoài tầm kiểm soát. Họ biết kiềm chế cơn giận dữ vượt qua sự căng thẳng biết tự động viên khi cảm thấy yếu đuối .. SQ - Spiritual quotient người có chỉ số cao là người luôn có qui tắc riêng của mình họ biết phân biệt việc tốt- xấu và làm theo điều mình cho là tốt mà không phải đợi ai nhắc nhở. Người có SQ cao cũng là người sống rất đạo đức RQ - Rational Quotient đây là khả năng tư duy logic phân tích. Người có chỉ số RQ cao thường suy nghĩ một cách khách quan họ biết thu thập dữ liệu và phân tích để

TỪ KHÓA LIÊN QUAN