TAILIEUCHUNG - Áp dụng 5S để tổ chức công việc hiệu quả hơn

Áp dụng 5S để tổ chức công việc hiệu quả hơn  giúp bạn hãy quan sát kỹ nơi làm việc của mình cùng với một vài đồng nghiệp, phát hiện và xác định những cái không cần thiết cho công việc của bạn, sau đó vứt bỏ những cái không cần thiết và đừng giữ lại những thứ gì không cần thiết cho công việc của bạn. Tham khảo bài viết dưới đây để tổ chức công việc hiệu quả hơn. | Áp dụng 5S để tổ chức công việc hiệu quả hơn SERI - SÀNG LỌC Loại bỏ những cái không cần thiết Bước 1 - Bạn hãy quan sát kỹ nơi làm việc của mình cùng với một vài đồng nghiệp. - Hãy phát hiện và xác định những cái không cần thiết cho công việc của bạn. - Sau đó thì vứt bỏ hủy những cái không cần thiết - Đừng giữ lại những thứ gì không cần thiết cho công việc của bạn. Bước 2 - Nếu bạn và đồng nghiệp của bạn không thể quyết định ngay được là một thứ gì đó có còn cần thiết cho công việc hay không thì hãy đánh dấu sẽ hủy kèm theo ngày tháng sẽ hủy và để riêng ra một nơi Bước 3 - Sau một thời gian ví dụ 3 tháng bạn hãy kiểm tra lại xem có ai cần đến cái đó không. - Nếu sau 3 tháng mà không thấy ai cần đến tức là cái đó không còn cần cho công việc nữa. - Nếu bạn không thể tự mình quyết định thì hãy để ra một thời hạn để xử lý. Chú ý 1. Khi sàng lọc bạn không được quên những gì để trong ngăn tủ. 2. Việc hủy những cái không cần thiết có thể là Bán cho đồng nát Giao cho các đơn vị khác nếu họ cần Vứt bỏ Khi hủy những thứ thuộc tài sản của công ty bạn nên báo cáo cho người có thẩm quyền biết Bạn cũng nên thông báo cho những nơi đã cung cấp những nguyên vật liệu tài liệu thừa đó Khi quan sát xung quanh để tìm ra những thứ không cần thiết ở nơi làm việc của bạn hãy tìm mọi nơi mọi ngóc ngách giống như khi bạn tìm diệt một con gián vậy. Và sẽ là một phần thưởng nếu trong quá trình đó bạn lại tìm ra một vài vật có ích mà lâu nay bạn không nhớ để đâu. SEITON -SĂP XÊP Đặt mọi thứ đúng chỗ sao cho thuận lợi khi sử dụng Bước l - Bạn phải tin là mọi thứ không cần thiết đã được loại bỏ ra khỏi nơi làm việc của bạn - Việc còn lại là bạn hãy suy nghĩ xem để cái gì ở đâu là thuận tiện theo quy trình làm việc đồng thời bảo đảm thẩm mỹ và an toàn Bước 2 - Sau đó bạn hãy trao đổi với các đồng nghiệp về cách sắp xếp bố trí trên quan điểm thuận tiện cho thao tác. - Một nguyên tắc cần chú ý là cái gì thường xuyên hay phải sử dụng đến thì phải đặt gần người sử dụng để đỡ phải đi lại. Cái gì ít

TỪ KHÓA LIÊN QUAN