TAILIEUCHUNG - 6 BÍ QUYẾT ĐỂ TẠO DỰNG VÀ DUY TRÌ ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC

Nhân viên thiếu động cơ làm việc không phải không có trong doanh nghiệp. Nếu la cà ở các quán nhậu, tình cờ bạn có thể nghe thấy rất nhiều hình thức phàn nàn của nhân viên về “sếp” như quan lieu trong công việc, thiên vị đối xử với nhân viên cấp dưới, không có tầm nhìn rõ ràng về định hướng phát triển của công ty Bạn có thể tin chắc rằng những phàn nàn trên đều được phát ra từ những nhân viên đang thiếu động cquơ làm việc. Thế nhưng nếu người ấy có chuyên môn. | 6 BÍ QUYẾT ĐỂ TẠO DỰNG VÀ DUY TRÌ ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC Nhân viên thiếu động cơ làm việc không phải không có trong doanh nghiệp. Nếu la cà ở các quán nhậu tình cờ bạn có thể nghe thấy rất nhiều hình thức phàn nàn của nhân viên về sếp như quan lieu trong công việc thiên vị đối xử với nhân viên cấp dưới không có tầm nhìn rõ ràng về định hướng phát triển của công ty. Bạn có thể tin chắc rằng những phàn nàn trên đều được phát ra từ những nhân viên đang thiếu động cquơ làm việc. Thế nhưng nếu người ấy có chuyên môn giỏi thì sao đây Bằng cách áp dụng những biện pháp sau lãnh đạo doanh nghiệp hoàn toàn có thể giúp đỡ các nhân viên tìm lại nguồn cảm hứng và đóng góp được năng lực nhiều hơn vào quá trình phát triển của doanh nghiệp. 1 Làm gương Sự tận tâm với công việc phải xuất phát trước tiên từ đội ngũ lãnh đạo. Chỉ có vậy thì đội ngũ nhân viên mới theo gương. Sự tận tâm còn thể hiện ngay cả trong trường hợp người lãnh đạo phạm phải sai lầm trong công việc bằng cách thẳng thắn thừa nhận và cố gắng khắc phục cho được. 2 Đề cao tính kỷ luật nhưng vẫn khuyến khích tính linh hoạt sáng tạo trong công việc. Kỷ luật khi được áp dụng như là tác nhân bào mòn sự tận tâm làm việc của nhân viên. Tuy nhiên nhìn từ góc độ tích cực đây chính là những nguyên tắc quan trọng tạo dựng và đảm bảo sự ổn định trong môi trường làm việc. Chỉ những nội quy kỷ luật không rõ ràng mới làm mất dần nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên. Quán triệt những nguyên tắc cơ bản doanh nghiệp cũng cần tạo một mức độ tự do nhất định để loại bỏ sự nhàm chán khuyến khích tính linh hoạt sáng tạo của nhân viên. 3 Thể hiện sự quan tâm đối với nhân viên cấp dưới. Thái độ quan tâm lẫn nhau giữa các đồng nghiệp cần được phát huy vì đó là một bộ phận quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh đó sự quan tâm của lãnh đạo giúp các nhân viên ý thức rõ được những gì lãnh đạo doanh nghiệp đang kỳ vọng ở họ và nguyên nhân của sự kỳ vọng lực làm việc của họ nhờ đó được thường xuyên duy trì và phát triển. 4 Ăn mừng mọi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN