TAILIEUCHUNG - Luận văn - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không

Xu thế toàn cầu hoá kinh tế và xu thế quốc tế (QT) hoá đời sống kinh tế ngàycàng phát triển đã kéo theo xu thế toàn cầu hoá vận tải hàng không (HK) phát triển theo điều này có thể khẳng định vận tải HK, đặc biệt là vận tải hàng không quốc tế (HKQT) là một mắt xích quan trọng của vận tải toàn cầu, và sự phát triển của nó chịu sự tác động mạnh của quá trình toàn cầu hoá kinh tế và tự do hoá thương mại. Hệ thống vận tải HK toàn cầu đã. | Biện pháp này sẽ làm cho VNA đỡ thiệt hại nhưng nó có thể làm mất lòng những khách hàng thường xuyên. Đặc biệt là khách thương gia, vì lý do này hay lý do khác, họ phải thay đổi hành trình từ ngày này sang ngày khác, hoặc từ tuyến này qua tuyến khác. Do vậy, đi đôi với chính sách đặt cọc, VNA cần phải nghiên cứu hình thức tuyên truyền và thuyết phục khách hàng thấy rõ sự công bằng trong quan hệ song phương. Tức là xoá bỏ một nghịch lý đang tồn tại đó là: Khi hãng HK có lỗi trong việc chậm chuyến, huỷ chuyến, cắt khách, từ chối chuyên chở , thì hãng HK phải bồi thường cho hành khách về những hành vi đó. Trong khi hành khách tự ý bỏ chỗ gây thiệt hại cho nhà vận chuyển thì không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Rõ ràng đây là một nghịch lý đang tồn tại và thiệt hại chỉ một phía hãng HK phải chịu. Để thực hiện được vấn đề này, một mình VNA không thể làm được, mà đòi hỏi cần phải có sự triển khai thống nhất về chính sách đặt cọc của tất cả các hãng HK có mối ràng buộc trong mạng lưới vận tải khu vực và toàn cầu.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN