TAILIEUCHUNG - Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 5: Nghịch lưu độc lập và biến tần

Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 5: Nghịch lưu độc lập và biến tần. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phân loại nghịch lưu, khảo sát nghịch lưu nguồn áp, phương pháp điều khiển điện áp ngỏ ra, sóng hài và nghịch lưu hình Sin, . | Bài giảng Điện tử cơng suất và ứng dụng Mạch điện tử cơng suất điều khiển và ứng dụng - Chương 5 Nghịch lưu độc lập và biến tần Slides ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi 2 42 ch5 NL amp BT ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi PHÂN LOẠI NGHỊCH LƯU CHƯƠNG V NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP VÀ BIẾN TẦN - Nghịch lưu song song và nối tiếp 1. Phân loại nghịch lưu - Nghịch lưu nguồn dòng và nguồn áp 2. Khảo sát nghịch lưu nguồn áp 1. Nghịch lưu song song và nối tiếp 3. Phương pháp điều khiển điện áp ngỏ ra Phân loại theo vị trí của C tắt SCR nghịch lưu chuyển mạch tải 4. Sóng hài và nghich lưu hình sin a. Nghịch lưu song song C song song tải 5. Biến tần nguồn áp 6. Ứng dụng T Nghịch lưu Bộ biến đổi DC Ỉ AC L SCR3 SCR1 L C Nghịch lưu độc lập BBĐ DC Ỉ AC với U f do nó quyết định V R C nghịch lưu ô-tô-nôm _ SCR2 SCR4 V _ SCR1 SCR2 phân biệt với nghịch lưu phụ thuộc một chế độ làm việc của chỉnh lưu SCR - Khi SCR 1 và 4 dẫn điện tụ điện C được nạp làm tắt chúng khi ta kích Có rất nhiều sơ đồ nghịch lưu khác nhau cho các ứng dụng công SCR2 và 3 nghiệp 3 42 ch5 NL amp BT ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi 4 42 ch5 NL amp BT ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi b. Nghịch lưu nối tiếp C nối tiếp tải 2. Nghịch lưu nguồn dòng và nguồn áp a. Nghịch lưu nguồn dòng có L bằng vô cùng ở ngỏ vào L io i iN N N R i L1 L2 C S1 S3 i wt i u L O 2π o Tải RL C C π U i o L C SCR1 u - iN C _ S2 S4 Mạch tương đương V SCR2 C là tụ chuyển Hình Sơ đồ nguyên lý mạch _ Vo mạch R tương đượng và dạng dòng ngỏ ra bộ biến đổi - Kích SCR 1 tạo ra xung dòng dương SCR 1 sẽ tự tắt khi dòng qua gt tổng trở trong của nguồn có giá trị lớn mạch làm việc với nguồn mạch về không dòng. - Kích SCR 2 tạo ra xung dòng âm. gt Dòng nguồn iN phẳng được đóng ngắt thành dòng xoay chiều Thường được dùng làm bộ nguồn trung hay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.