TAILIEUCHUNG - Kết quả ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh tại Bệnh viện Đại học Y Dược sau hơn 10 năm hoạt động đã tự triển khai thành công, an toàn kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm với nguồn nhân lực tại chỗ, được đào tạo từ các trung tâm lớn trong và ngoài nước, thực hiện được hầu hết các kỹ thuật quan trọng trong hỗ trợ sinh sản, điều trị hầu hết các nguyên nhân vô sinh với tỷ lệ thành công tương đương các trung tâm khác và được định hướng để phát triển theo hướng chuyên sâu trong tương lai. | Kết quả ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế Cao Ngọc Thành Lê Minh Tâm Nguyễn Thị Diễm Thư Võ Thị Toàn Nguyễn Văn Trung Nguyễn Thị Tâm An HỖ TRỢ SINH SẢN Nguyễn Thị Thái Thanh Nguyễn Phương Trang Châu Thị Thủy Tạp chí phụ sản - 12 3 88-94 2014 KẾT QUẢ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT THỤ TINH examination assessment of reproductive function diagnosis and conduct IVF for all cases correctly indicated. remaining used GnRHa because the risk of ovarian hyperstimulation. Average number of MII oocyte TRONG ỐNG NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ Ovarian stimulation with different protocols individually obtained was and the average number of Cao Ngọc Thành Lê Minh Tâm Nguyễn Thị Diễm Thư Võ Thị Toàn Nguyễn Văn Trung Nguyễn Thị Tâm An Nguyễn Thị Thái Thanh Nguyễn Phương Trang Châu Thị Thủy trigger with hCG or GnRHa ovum-pick-up with vaginal good embryos on day 2 or 3 was per patient Bệnh viện Đại học Y Dược Huế ultrasound sperm collected from ejaculation or freeze the average embryos number transferred 0 75. sample or surgery culture 2-3 days before transfer embryo Results of biochemical pregnancy rate per patient was Tóm tắt trưởng thành noãn chủ yếu với hCG 90 2 9 8 còn lại transfer with abdominal or vaginal ultrasound the and the clinical pregnancy rate was . Only Giới thiệu Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh đã được dùng GnRHa do nguy cơ quá kích buồng trứng. remaining embryos are frozen by vitrification method. one case gets multiple pregnancies twins accounted thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược Huế được thành lập từ Số noãn MII thu được trung bình 9 46 5 7 và trung bình Treatment results from 12 2013 to 4 2014 a total for and no one with severe OHSS. Pregnancy rate năm 2003 nhằm đáp ứng nhu cầu khám và điều trị vô sinh số phôi tốt vào ngày 2 hoặc 3 là 5 7 2 9 tính trên mỗi of 39 couples with 41 IVF cycles recruited. Couples who from cryopreserved sperm was 75 from surgical sperm cho người dân khu

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.