TAILIEUCHUNG - Phát triển du lịch bền vững tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế, trong đó có du lịch. Phát triển du lịch bền vững trước bối cảnh BĐKH là một nhiệm vụ lâu dài, mang tính cấp thiết toàn cầu của các cấp, ngành và địa phương. Du lịch Quảng Ninh cũng không là ngoại lệ. | Phát triển du lịch bền vững tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ngô Hải Ninh1 TÓM TẮT Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế, trong đó có du lịch. Phát triển du lịch bền vững trước bối cảnh BĐKH là một nhiệm vụ lâu dài, mang tính cấp thiết toàn cầu của các cấp, ngành và địa phương. Du lịch Quảng Ninh cũng không là ngoại cơ sở phân tích các kết quả nghiên cứu một cách khoa học về diễn biến của một số yếu tố khí hậu chính (nhiệt độ và lượng mưa), nước biển dâng và tác động của các yếu tố này tới các lĩnh vực của ngành du lịch Quảng Ninh. Đồng thời đề xuất các giải pháp ứng phó có tính ứng dụng trong bối cảnh BĐKH. Từ khóa: Phát triển du lịch bền vững, BĐKH, Quảng Ninh. 1. Mở đầu Khí hậu Quảng Ninh thuộc khí hậu nhiệt đới ẩm Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm gió mùa có mùa đông lạnh. Mùa hạ nóng ẩm mưa 2020 và tầm nhìn đến 2030, Quảng Ninh được định nhiều (từ tháng 4 đến tháng 10), mùa đông (từ tháng hướng xây dựng 3 trong tổng số 45 Khu du lịch quốc 11 đến tháng 4 năm sau) lạnh và khô, xen kẽ là 2 mùa gia, bao gồm: Khu du lịch biển đảo Hạ Long - Bái Tử xuân, thu diễn ra trong thời gian ngắn và mang tính Long: Phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, tham chuyển tiếp. Nằm ở vị trí chịu ảnh hưởng sâu sắc của quan thắng cảnh biển, đảo, sinh thái biển; Đặc khu hoàn lưu gió mùa Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh có nền kinh tế Vân Đồn: phát triển du lịch biển đảo, sinh thái nhiệt độ thấp hơn so với các vùng khác, trung bình biển; Khu du lịch Trà Cổ: du lịch biển, thương mại cửa năm dao động từ 22,7 - 23, Ninh được xem như một trong những vùng có mưa nhiều của miền khẩu. Tuy nhiên, du lịch là ngành phụ thuộc nhiều vào Bắc với lượng mưa trung bình mm/năm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.