TAILIEUCHUNG - Một số kết quả thực nghiệm xử lý chất thải rắn nguy hại bằng hệ thống lò đốt không dùng nhiên liệu dạng cột NFIC

Cấu trúc lò đốt dạng cột không dùng nhiên liệu NFIC, gồm 3 khoang (sấy, các bon hóa, cháy), được vận hành với nguyên lý đối lưu không khí (thổi khí vào lò hoặc hút khí tự nhiên). Kết quả thử nghiệm ban đầu với các mẫu chất thải nguy hại (CTNH) y tế nạp vào lò liên tục cho thấy, với khối lượng rác từ 2,1 - 3,3 kg/h, độ ẩm từ 2,8 - 11,7%, việc tăng cường hút gió để sấy rác sẽ đẩy nhanh thời gian đốt khoảng 10 - 20 %. | Một số kết quả thực nghiệm xử lý chất thải rắn nguy hại bằng hệ thống lò đốt không dùng nhiên liệu dạng cột NFIC MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI BẰNG HỆ THỐNG LÒ ĐỐT KHÔNG DÙNG NHIÊN LIỆU DẠNG CỘT NFIC Trịnh Minh Việt (1) Phạm Quang Huy Trịnh Văn Tuyên Nguyễn Đăng Linh2 TÓM TẮT Cấu trúc lò đốt dạng cột không dùng nhiên liệu NFIC, gồm 3 khoang (sấy, các bon hóa, cháy), được vận hành với nguyên lý đối lưu không khí (thổi khí vào lò hoặc hút khí tự nhiên). Kết quả thử nghiệm ban đầu với các mẫu chất thải nguy hại (CTNH) y tế nạp vào lò liên tục cho thấy, với khối lượng rác từ 2,1 - 3,3 kg/h, độ ẩm từ 2,8 - 11,7%, việc tăng cường hút gió để sấy rác sẽ đẩy nhanh thời gian đốt khoảng 10 - 20 %. Với vận tốc gió 1,1 m/s, thời gian cháy từ 32 - 58 phút nhanh hơn so với khi đốt ở vận tốc gió 0,8 m/s có thời gian cháy từ 42 - 75 phút. Nhiệt độ các khoang sấy, khoang các bon hóa đo được cao nhất lần lượt là 195oC, 775oC và sau 25 - 35 phút vận hành. Nhiệt độ ống khói vào khoảng 33 - 68oC. Độ cháy của các mẫu rác thử nghiệm dao động từ 77,3 - 87,5% tương ứng với độ tro của rác sau đốt trong khoảng 9,3 - 12,4%. Kết quả bước đầu cho thấy, hệ thống có khả năng xử lý hiệu quả CTNH. Từ khóa: Chất thải nguy hại, không dùng nhiên liệu, lò đốt, phương pháp thiêu đốt. 1. Mở đầu những vật liệu tái chế hoặc làm vật liệu xây dựng. Tùy Thiêu đốt là quá trình xử lý chất thải ở nhiệt độ cao. thuộc vào loại hình CTR, quy mô công suất cũng như Đây là phương pháp xử lý triệt để nhất nhằm đảm bảo điều kiện về kinh tế - kỹ thuật mà sử dụng kỹ thuật loại trừ các tính độc của chất thải, có thể giảm thiểu thể thiêu đốt khác nhau. Các kỹ thuật đốt cơ bản trên thế tích chất thải rắn (CTR) đến 90 - 95% và tiêu diệt hoàn giới có thể kể đến, gồm có: Kỹ thuật đốt thủ công dạng toàn vi khuẩn gây bệnh. Phương pháp cho phép đáp hở, phương pháp đốt có kiểm soát không khí vào lò, ứng tất cả các tiêu chí về tiêu hủy an

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.