TAILIEUCHUNG - Dư lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong đất, nước, không khí khu vực trồng cây có múi thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp, đặc biệt phát triển vườn cây có múi. Do địa hình, địa chất thoát nước tốt và nguồn nước tưới thuận tiện nên bốn xã: Hiếu Liêm, Lạc An, Thường Tân, Tân Định thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã phát triển diện tích trồng đến hàng ngàn ha. | Dư lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong đất, nước, không khí khu vực trồng cây có múi thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương DƯ LƯỢNG PHÂN BÓN VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG ĐẤT, NƯỚC, KHÔNG KHÍ KHU VỰC TRỒNG CÂY CÓ MÚI THUỘC HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG Nguyễn Văn Phước (1) Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Hoàng Lan Thanh (2) Nguyễn Thị Thanh Phượng TÓM TẮT Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp, đặc biệt phát triển vườn cây có múi. Do địa hình, địa chất thoát nước tốt và nguồn nước tưới thuận tiện nên bốn xã: Hiếu Liêm, Lạc An, Thường Tân, Tân Định thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã phát triển diện tích trồng đến hàng ngàn ha. Tại đây đã sử dụng hơn 46 loại phân bón, 163 loại thuốc BVTV trong đó có 60 hoạt chất với 5 chức năng: trừ sâu, nấm bệnh, trừ cỏ, trừ nhện, chất kích thích sinh trưởng. Đề tài đã xác định 12 hoạt chất sử dụng nhiều nhất, trong đó 5 hoạt chất có tính độc cao nhất là: Abamectin, Cypermethrin, Clorpyrifos, Glyphosate, Paraquat. Nồng độ Cypermethrin trong 4/45 mẫu đất có nồng độ vượt QCVN 15- MT: 2015/BTNMT, chủ yếu tại các vườn cây trên 5 tuổi; 4/45 mẫu vượt ngưỡng cảnh báo của US EPA đối với Paraquat trong đất, chỉ có 01 mẫu vượt ngưỡng cảnh báo đối với hoạt chất Glyphosate; hoạt chất Chlopyrifos vượt ngưỡng cảnh báo trong 07/45 mẫu. Các mẫu phát hiện nồng độ cao đều tại các trang trại trồng cây trên 5 năm. Nguồn nước mặt, nước ngầm chưa phát hiện ô nhiễm bởi thuốc BVTV, nhưng nồng độ amoni, nitrit, photphat đã vượt quy chuẩn nước mặt tại một số vị trí. Kết quả đánh giá khả năng phát tán thuốc BVTV trong không khí cho thấy, diện tích phun xịt càng lớn thì nồng độ ô nhiễm càng cao. Nồng độ Clorpyrifos phát tán vào môi trường không khí cách nơi phun 5 m cao nhất là 50,47 µg/m3. Phạm vi ảnh hưởng 300 m (theo hướng gió, tính từ vị trí vị trí phun) với diện tích phun 4000 m2. Theo kết quả mô phỏng, nếu sử .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.