TAILIEUCHUNG - Kết quả đầu tư máy phát điện khí sinh học xử lý ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi

Máy phát điện khí sinh học (KSH) đã được giới thiệu ở nước ta nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi do hiệu quả kinh tế mang lại cho người dân còn khá khiêm tốn. Chính vì người dân không sử dụng máy phát điện KSH nên một lượng lớn khí biogas sinh ra từ các hầm KSH tại các trang trại chăn nuôi bị đốt hoặc xả bỏ gây ô nhiễm môi trường. | Kết quả đầu tư máy phát điện khí sinh học xử lý ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN KẾT QUẢ ĐẦU TƯ MÁY PHÁT ĐIỆN KHÍ SINH HỌC XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TS. Nguyễn Thế Hinh Máy phát điện khí sinh học (KSH) đã được giới thiệu ở nước ta nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi do hiệu quả kinh tế mang lại cho người dân còn khá khiêm tốn. Chính vì người dân không sử dụng máy phát điện KSH nên một lượng lớn khí biogas sinh ra từ các hầm KSH tại các trang trại chăn nuôi bị đốt hoặc xả bỏ gây ô nhiễm môi trường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến người dân không sử dụng máy phát điện KSH như: Máy chạy không ổn định, chi phí vận hành bảo dưỡng, sửa chữa cao, thao tác vận hành phức tạp, giá điện lưới thấp hơn so với giá thành phát điện KSH, Để giúp người chăn nuôi đầu tư xử lý môi trường bền vững, Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (LCASP) đặt mục tiêu tìm kiếm những công nghệ phù hợp, giúp xử lý môi trường mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Mô hình hệ thống máy phát điện của Dự án LCASP bước đầu đem lại kết quả khả quan tại các trang trại lợn ở Bình Định. Việc đầu tư hệ thống máy phát điện tại các trang trại chăn nuôi không chỉ đem lại hiệu quả đầu tư cao mà còn giúp giảm lượng khí ga thừa xả ra môi trường, giảm phát thải khí nhà kính (KNK), tăng cường hiệu quả của các công trình KSH. 1. Đặt vấn đề các máy phát điện hiện đang vận hành đều được cải tạo Trong thời gian qua, chúng ta đã coi công nghệ KSH từ máy cũ, chỉ có một số ít máy mới (đầu tư theo Dự án như là biện pháp chủ yếu để xử lý môi trường chăn nuôi hoặc tư nhân tự đầu tư). Đa số các máy phát điện đều lợn. Do điều kiện Việt Nam có nguồn nước khá dồi dào có giá thành thấp do các chủ trang trại tiết giảm chi phí nên người chăn nuôi đã sử dụng rất nhiều nước để làm đầu tư. Đồng thời, các máy phát điện cũ được cải tạo vệ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.