TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu thử nghiệm tẩy độc đất nhiễm dioxin bằng vi sinh vật tại sân bay A Sho, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Trình bày kết quả thử nghiệm ngoài thực địa xử lý đất bị ô nhiễm dioxin ở sân bay A Sho khi sử dụng 2 chủng vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí có hoạt tính dioxygenase để phân hủy dioxin là US6-1 và IC10. | Nghiên cứu thử nghiệm tẩy độc đất nhiễm dioxin bằng vi sinh vật tại sân bay A Sho, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM TẨY ĐỘC ĐẤT NHIỄM DIOXIN BẰNG VI SINH VẬT TẠI SÂN BAY A SHO, HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ Nguyễn Ngọc Sinh (1) Lê Bắc Huỳnh Phùng Tửu Bôi Nguyễn Danh Trường Choi Yong Seol2 Kwon Kae Kyoung3 Seo Jong Su4 TÓM TẮT Trình bày kết quả thử nghiệm ngoài thực địa xử lý đất bị ô nhiễm dioxin ở sân bay A Sho khi sử dụng 2 chủng vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí có hoạt tính dioxygenase để phân hủy dioxin là US6-1 và IC10. Việc thử nghiệm cho thấy, đây là những chủng vi sinh thích hợp để tẩy độc đất nhiễm dioxin nồng độ thấp, khoảng 100-200 ppt TEQ, như mức ô nhiễm đất tại sân bay A Sho, hiệu suất phân hủy dioxin khoảng 35%, đồng thời đã xác định được điều kiện độ ẩm và lượng dinh dưỡng hợp lý để tạo môi trường phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả tẩy độc. Từ khóa: Đất, dioxin, tẩy độc, vi khuẩn. 1. Mở đầu (VACNE) đang tích cực phối hợp với Công ty BJC Cuộc chiến tranh kết thúc đã hơn 40 năm, nhưng Hàn Quốc, Viện Khoa học và công nghệ đại dương 80 triệu lít thuốc diệt cỏ và rụng lá cây với lượng dioxin Hàn Quốc (KIOST), Viện Độc học Hàn Quốc (KIT) 366 kg /7, 8/ được Mỹ rải trên 2 triệu ha ở miền Nam là các tổ chức có năng lực khoa học và công nghệ phù Việt Nam để lại hậu quả nghiêm trọng cho thiên nhiên hợp, đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu hiện trường và con người Việt Nam. Tồn lưu dioxin trong đất ở và đánh giá khả năng thử nghiệm tẩy độc đất ô nhiễm vùng phun rải, nhìn chung, trên lớp đất bề mặt đều dioxin tại sân bay A Sho, huyện A Lưới, tỉnh Thừa dưới 27ppt /2-5/. Tuy nhiên, ở sân bay Biên Hòa, Đà Thiên - Huế, nơi các cơ quan chức năng ở TW và địa Nẵng, Phù Cát, còn tồn lưu dioxin rất lớn (với mức phương đã tiến hành đánh dấu khoanh định bằng rào trên 1000ppt). Ngoài ra, còn nhiều điểm ô nhiễm đất cây gai khu đất bị nhiễm dioxin. Các kết quả phân tích ở mức độ dưới 1000ppt lại

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.