TAILIEUCHUNG - Bài thuyết trình môn Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế: Các cách trình bày nghiên cứu khoa học

Bài thuyết trình bày các cách trình bày nghiên cứu khoa học: bài báo khoa học, thông báo khoa học, tổng luận khoa học, công trình khoa học, luận văn khoa học. bài thuyết trình để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. | Bài thuyết trình môn Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế: Các cách trình bày nghiên cứu khoa học PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KINH TẾ CÁC CÁCH TRÌNH BÀY NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Thực hiện: Nhóm 19 GVHD: Mr. Nguyễn Thanh Hồng Ân Mr. Nguyễn Văn Tuấn 5 Hình thức: ­ Bài báo khoa học ­ Thông báo khoa học ­ Tổng luận khoa học ­ Công trinh khoa học ­ Luận văn khoa học Ví dụ: Đưa E­sport vào giảng đường đại học: ­ Làm thay đổi những ý kiến trái chiều về game online. ­ Tạo ra các giải đấu quốc tế. ­ Rèn luyện tư duy, kĩ Tham chiếu chéo cho phép bạn nối kết đến các phần khác của cùng một tài liệu. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng tham chiếu chéo đê ̉ nối kết đến biêu đô ̉ ̣ ̀ hoăc đô ̣ ̀ hoa xuâ ̣ ở ́t hiên nơi khác trong tài liêu. Tham chi ̣ ếu chéo sẽ xuất hiện dưới dang m ̣ ột nối kết vốn đưa người đọc đến muc đ ̣ ược tham chiếu. Nếu bạn muốn nối kết đến một tài liệu riêng biệt, ban co ̣ ̉ ạo siêu kết nối. ́ thê t Chức năng của tham chiếu chéo trong văn bản: Đầu tiên hãy tạo mục mà bạn đang tham chiếu chéo đến: Chèn tham chiếu chéo • Nhập văn bản bắt đầu tham chiếu chéo. • Trên tab Chèn, bấm Tham chiếu chéo. • Trong hộp Loại tham chiếu, hãy bấm vào danh sách thả xuống để chọn mục bạn muốn kết nối đến. • Trong hộp Chèn tham chiếu đến, bấm vào thông tin mà bạn muốn chèn trong tài liệu. Các lựa chọn sẽ phụ thuộc vào mục bạn đã chọn ở bước 3. • Trong hộp Cho mục, hãy bấm vào mục cụ thể bạn muốn tham chiếu đến. • Để cho phép người dùng đi đến được mục tham chiếu, hãy chọn hộp kiểm Chèn dưới dạng siêu kết nối. Ví dụ tạo mục lục cho bảng và hình ảnh dưới đây: Khoảng pH Màu của Màu chỉ thị pKa Giá trị pT Màu đổi màu dạng axit Metyl da 3,7 cam 3,1 ÷ 4,4 4 Đỏ Vàng Metyl đỏ 5,1 4,4 ÷ 6,2 5 Đỏ Vàng Quỳ ­ 5,0 ÷ 8,0 7 Không màu Xanh Phenolphat 9,2 8,0 ÷ 10 9 Vàng Đỏ alein Phenol 7,81 đỏ 8,0 ÷ 10 9 Vàng Đỏ Metyl ­ vàng 2,9 ÷ 4,0

TỪ KHÓA LIÊN QUAN