TAILIEUCHUNG - Đồ án: “Dự đoán phủ sóng trong hệ thống thông tin di động”

Tổn hao đường truyền mô tả sự suy giảm cường độ tín hiệu giữa ăng-ten thu và ăng-ten phát theo khoảng cách và các tham số khác có liên quan như tần số công tác, độ cao các ăng-ten, . Trong không gian tự do, cường độ tín hiệu trung bình thu được giảm dần theo bình phương khoảng cách từ máy phát tới máy thu do công suất tín hiệu trên một đơn vị diện tích của mặt cầu sóng giảm dần theo bình phương khoảng cách giữa các ăng-ten thu và phát. Trong thông tin di động mặt. | Như đã thấy trong chương 2, vấn đề phủ sóng trong thông tin di động vốn phức tạp hơn nhiều so với việc phủ sóng của các dịch vụ vô tuyến cố định ở cùng dải tần. Lý do là ngoài các suy hao truyền dẫn thuần tuý như ở các dịch vụ vô tuyến cố định thì chúng ta còn phải tính đến các loại suy hao khác nhau do đặc điểm và tính chất của môi trường vô tuyến di động. Trong thực tế môi trường truyền sóng trong thông tin di động là rất phức tạp và phụ thuộc vào nhiều thông số khác nhau như cự li, tần số đặc điểm địa hình tự nhiên (đất phẳng, đồi núi, vùng nước, cây cối ), vào cấu trúc nhân tạo do quy hoạch nhà cửa, đường xá của khu vực khảo sát (vùng mở, nông thôn, ngoại ô, thành phố ) với mỗi đặc điểm địa hình tự nhiên và cấu trúc nhân tạo xác định một môi trường truyền sóng được xem xét thì các thông số về độ cao ăng-ten trạm gốc, độ cao ăng-ten máy di động và một loạt các thông số hệ thống khác lại gián tiếp đóng góp vào suy hao của tín hiệu vô tuyến di động qua các cơ chế gây ảnh hưởng phản xạ, nhiễu xạ và tán xạ sóng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN