TAILIEUCHUNG - Hệ thống quản lý tập tin

Trong hầu hết các ứng dụng, tập tin là thành phần chủ yếu. Cho dù mục tiêu của ứng dụng là gì nó cũng phải bao gồm phát sinh và sử dụng thông tin | BÀI 8 HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TIN Nguồn Trong hầu hết các ứng dụng tập tin là thành phần chủ yếu. Cho dù mục tiêu của ứng dụng là gì nó cũng phải bao gồm phát sinh và sử dụng thông tin. Thông thường đầu vào của các ứng dụng là tập tin và đầu ra cũng là tập tin cho việc truy xuất của người sử dụng và các chương trình khác sau này. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu những khái niệm và cơ chế của hệ thống quản lý tập tin thông qua các nội dung như sau Các khái niệm cơ bản Mô hình tổ chức và quản lý các tập tin Bài học này giúp chúng ta hiểu được tập tin là gì cách thức tổ chức và quản lý tập tin như thế nào. Từ đó giúp chúng ta hiểu được các cơ chế cài đặt hệ thống tập tin trên các hệ điều hành. Bài học này đòi hỏi những kiến thức về các thao tác với tập tin một số tính chất của tập tin ở góc độ người sử dụng và những kiến thức về cấu trúc dữ liệu cũng như về kiến trúc máy tính phần cấu trúc và tổ chức lưu trữ của đĩa. I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Bộ nhớ ngoài Máy tính phải sử dụng thiết bị có khả năng lưu trữ trong thời gian dài long-term vì Phải chứa những lượng thông tin rất lớn giữ vé máy bay ngân hàng. Thông tin phải được lưu giữ một thời gian dài trước khi xử lý Nhiều tiến trình có thể truy cập thông tin cùng lúc. Giải pháp là sử dụng các thiết bị lưu trữ bên ngoài gọi là bộ nhớ ngoài. Tập tin và thư mục Tập tin Tập tin là đơn vị lưu trữ thông tin của bộ nhớ ngoài. Các tiến trình có thể đọc hay tạo mới tập tin nếu cần thiết. Thông tin trên tập tin là vững bền không bị ảnh hưởng bởi các xử lý tạo hay kết thúc các tiến trình chỉ mất đi khi user thật sự muốn xóa. Tập tin được quản lý bởi hệ điều hành. Thư mục Để lưu trữ dãy các tập tin hệ thống quản lý tập tin cung cấp thư mục mà trong nhiều hệ thống có thể coi như là tập tin. Hệ thống quản lý tập tin Các tập tin được quản lý bởi hệ điều hành với cơ chế gọi là hệ thống quản lý tập tin. Bao gồm cách hiển thị các yếu tố cấu thành tập tin cách đặt tên cách truy xuất cách sử dụng và bảo vệ tập tin

TỪ KHÓA LIÊN QUAN