TAILIEUCHUNG - Gây dựng lại danh tiếng sau khủng hoảng

Cơn bão khủng hoảng đã kéo đổ nhiều công ty lớn và danh tiếng của họ cũng bị giảm sút đáng kể. Các công ty phải biết cách khôi phục lại danh tiếng của mình sau khi cơn bão qua đi. Như một số nhận định của các chính phủ thì cuộc khủng hoảng tài chính và những ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế đã làm thay đổi rất nhiều công ty. | Gây dựng lại danh tiêng sau khủng hoảng Cơn bão khủng hoảng đã kéo đổ nhiều công ty lớn và danh tiếng của họ cũng bị giảm sút đáng kể. Các công ty phải biết cách khôi phục lại danh tiếng của mình sau khi cơn bão qua đi. Như một số nhận định của các chính phủ thì cuộc khủng hoảng tài chính và những ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế đã làm thay đổi rất nhiều công ty. Các công ty và nền công nghiệp là nạn nhân phải tự nỗ lực giải quyết các vấn đề về cơ cấu nhân sự. Hơn thế là yếu tố niềm tin của khách hàng đây cũng chính là yếu tố quan trọng giúp công ty phục hồi danh tiếng nhanh hay chậm thậm chí là không thể. Những vị giám đốc lão luyện có vốn kiến thức sâu rộng cho rằng việc gây dựng lại danh tiếng là một thử thách lớn trong bối cảnh hiện nay. Hầu hết đều công nhận một số công ty đã vi phạm hợp đồng hay có lỗi với khách hàng các cổ đông thanh tra và cơ quan thuế. Theo thống kê của tháng 3 năm 2009 từ tất cả các CEO trên thế giới thì 85 trong số họ đều thừa nhận niềm tin của khách hàng đối với công ty tập đoàn của họ đã bị giảm xuống rõ rệt. Còn theo số liệu của Edelman Trust Barometer thì 62 các CEO trên 20 nước có nền kinh tế phát triển mạnh thừa nhận niềm tin của khách hàng đã giảm hẳn so với 1 năm trước. Tốc độ lan truyền nhanh của cơn khủng hoảng tài chính đã khiến các nền kinh tế yếu đi và danh tiếng của nhiều tập đoàn cũng giảm sút. Những thay đổi tiêu cực bao gồm cả các trang web hay các công ty truyền thông các tổ chức phi chính phủ và niềm tin vào quảng cáo cũng bị tụt dốc thậm tệ. Bên cạnh đó nhiều công cụ PR truyền thống cũng giảm hiệu quả trong việc tạo dựng niềm tin với khách hàng. Hơn bao giờ hết việc gây dựng lại niềm tin phải được thực hiện khẩn cấp và nghiêm túc. Các tổ chức công ty cần nâng cao kĩ năng lắng nghe thái độ nhận thức của họ về những lời cảnh báo những vấn để nổi lên mà được nghi ngờ là có ảnh hưởng xấu đến danh tiếng công ty. Họ cần phải hiểu rõ về quan hệ công chúng hay những lời phê bình nhận xét. Thực hiện hiệu quả từng bước từ .