TAILIEUCHUNG - Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 7 - Đỗ Xuân Thủy

Tài liệu cung cấp các kiến thức và các dạng bài tập nhằm giúp các em học sinh rèn luyện, củng cố kiến thức môn Toán lớp 7 trong học kì 2. tài liệu để nắm chi tiết nội dung. | Đề cương ụn tập học kỡ 2 mụn Toỏn lớp 7 - Đỗ Xuõn Thủy Trờng THCS Đông Phơng Yên Đề cơng ôn tập môn toán 7, học kì 2 Đề cơng ôn tập học kì II môn hình học Phần I: Lý thuyết Câu 1: Nêu các trờng hợp bằng nhau của tam giác? Vẽ hình minh hoạ? Câu 2: Nêu định lí Pitago (Định lý thuận, định lý đảo) áp dụng tính: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 8, BC = 10 cm. Tính AC. Câu 3: Nêu định nghĩ, tính chất tam giác cân, tam giác đều. Nêu các cách chứng minh một tam giác là tam giác cân, tam giác đều? Câu 4: Nêu định lý về quan hệ giữa đờng xiên và đờng vuông góc, đờng xiên và hình chiếu. Câu 5: Nêu bất đẳng thức tam giác. Câu 6: Nêu tính chất về ba đờng trung tuyến, ba đờng phân giác, ba đờng cao, ba đ- ờng trung trực của tam giác. Phần II: Bài tập Bài 1: Cho ∆ ABC vuông tại A có BF là đờng phân giác của góc B, H là hình chiếu của C trên BF. Trên tia đối của tia HB lấy điểm E sao cho HE = HF, K là hình chiếu của F trên BC. Chứng minh rằng: a) ∆ CFE cân, AK//HC; b) So sánh FA và FC; c) ∆ EBC vuông; d) các đờng thẳng CH, FK và AB đồng quy. Bài 2: Cho ∆ ABC vuông tại A (AB < AC) I là trung điểm của BC, đờng trung trực của BC cắt AC tại E, D thuộc tia đối của AC sao cho AD = AE. Nối BE. CMR a) ∠ BDE = 2 ∠ ACB; b) BD giao với AI tại M chứng minh rằng MD = AD, MB = AC c) DE < BC; d) Gọi EI giao với BA tại K, cmr: BE ⊥ KC; e) Tìm điều kiện của ∆ ABC để AI ⊥ BE Bài 3: Cho ∆ ABC trung tuyến BE và CD. I thuộc tia đối của tia EB sao cho EI =BE, K thuộc tia đối của tia DC sao cho DC = DK. a) Chứng minh rằng: A là trung điểm của KI; b) BK giao với CI tại F, cmr: BI, CK và FI đồng quy. 1 c) Gọi giao điểm của FA và BC là P, cmr: GP = GI. 4 Bài 4: Cho ∠ xOy = 1v, lấy A∈Ox, B ∈Oy. Vẽ ∆ ABC vuông cân tại B, kẻ CH ⊥ Oy. a) Chứng minh rằng: OA + HC = OH; b) Gọi M là trung điểm của AC, cmr: ∆ OMA = ∆ HBM; c) Cmr: ∆ OMH vuông cân, Om là tia phân giác của ∠ xOy; Bài 5: Cho ∆ ABC cân có ∠ A>900,hai điểm B và E ∈BC sao cho BD = DE =

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.