TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Hồng Quang

Luyện tập với Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Hồng Quang giúp bạn hệ thống kiến thức đã học, làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề chính xác giúp bạn tự tin đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. và tải về đề thi. | Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Hồng Quang PHÒNG GD&ĐT ÂN THI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG Môn: TOÁN 9 ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2018 - 2019 (Đề gồm có 02 trang) PHẦN II. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Mã đề 277 Thời gian: 45 phút (Không kể giao đề) (Đề gồm có 25 câu trắc nghiệm) Họ tên :Lớp : . Số báo danh : Hãy chọn và KHOANH TRÒN chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng. Câu 1: Với góc nhọn tùy ý. Câu nào sau đây là sai ? sin A. cot = . B. tan .cot = 1. cos sin C. sin2 + cos2 = 1. D. tan = . cos Câu 2: Một cái thang dài 4m, đặt dựa vào tường, góc giữa thang và mặt đất là 600. Khoảng cách từ chân thang đến tường bằng: A. 3m. B. 4m. C. 1m. D. 2m. Câu 3: Trong các hàm sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ? 1 2 A. y = 1 . B. y 2x . C. y = x2 + 1. D. y = 2 x 1 . x 3 Câu 4: Đường thẳng và đường tròn có thể có số điểm chung nhiều nhất là A. ba điểm. B. hai điểm. C. không điểm. D. một điểm. Câu 5: Các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào song song với đường thẳng y = 1 – 2x ? A. y = 2 – x. B. y 2 1 2x . C. y = 2x – 1. D. y = 1 + 2x. Câu 6: Biểu thức 1 2x xác định khi: 1 1 1 1 A. x . B. x . C. x . D. x . 2 2 2 2 Câu 7: Hai đường tròn phân biệt có thể có số điểm chung ít nhất là A. ba điểm. B. không điểm. C. một điểm. D. hai điểm. 1 Câu 8: Cho biết 0 900 và sin .cos . Tính P sin cos , ta được: 4 4 2 3 1 1 A. P . B. P . C. P 1. D. P . 2 2 2 Câu 9: Điểm P(1; - 3) thuộc đường thẳng nào sau đây ? A. 0x – 3y = 9. B. 0x + y = 4. C. 3x – y = 0. D. 3x – 2y = 3. Câu 10: Giá trị của biểu thức cos 20 + cos 40 + cos2500 + cos2700 là: 2 0 2 0 A. 1. B. 0. C. 2. D. 3. 1 1 Câu 11: Giá trị của biểu thức bằng: 2 3 2 3 2 3 A. 0. B. 4. C. 2 3 . D. . 5 Câu 12: Có bao nhiêu đường tròn đi qua ba điểm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.