TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Hồng Bàng

Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Hồng Bàng được sưu tầm và chọn lọc nhằm giúp các bạn học sinh lớp 9 luyện tập và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì hiệu quả. Đây cũng là tài liệu hữu ích giúp quý thầy cô tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và biên soạn đề thi. Mời quý thầy cố và các bạn học sinh cùng tham khảo đề thi. | Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Hồng Bàng PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN TOÁN – LỚP 9 Cấp độ Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Cộng Chủ đề Cấp độ thấp Cấp độ cao ­Biế tìm các căn Rút gọn biểu Vận dụng hằng ­ I: bậc hai đơn giản thức biểu thức đẳng thức A 2 Căn bậc hai. (dùng máy tính) chứa căn bậc hai để tìm x Căn bậc ba. đơn giản (có kèm đkiện) Số câu Số câu :1(câu 1 Số câu :1(câu 2) Số câu: 1(câu 4) Số câu: 3 Số điểm Số điểm :0,75 Số điểm :0,5 Số điểm: 0,75 Số điểm: 2,0 Tỉ lệ % Tỉ lệ 37,5% Tỉ lệ 25% Tỉ lệ: 37,5% Tỉ lệ: 20% 2. Chương Biết tìm điểm Chứng minh II: Hàm số đặc biệt được hàm số bậc bậc nhất . Vẽ được đồ thị nhất đồng biến hàm số y = ax + b hay nghịch biến trên R Số câu Số câu :1(câu 5) Số câu :1(câu 11 Số câu :2 Số điểm Số điểm :0,75 Số điểm :0,75 Số điểm :1,5 Tỉ lệ % Tỉ lệ: 50 % Tỉ lệ: 50 % Tỉ lệ 15% 3. Chương Viết được Viết được Giải được hệ III: Hệ nghiệm tổng phương trình phương trình phương trình quát của phương đường thẳng y bằng phương bậc nhất hai trình bậc nhất =ax+b pháp thế hoặc ẩn hai ẩn cộng đại số Số câu Số câu:1 (câu 6 Số câu:1 (câu 10 Số câu :1(câu 5) Số câu :3 Số điểm Số điểm :0,5 Số điểm :0,75 Số điểm :0,75 Số điểm :2,0 Tỉ lệ % Tỉ lệ 25% Tỉ lệ 37,5% Tỉ lệ: 37,5 % Tỉ lệ 20% 3. Chương I: Sắp xếp được Biết được hệ Rút gọn được Vận dụng hệ thức các tỉ số lượng thức về cạnh, góc biểu thức có được hệ thức lượng trong giác theo thứ tự và hình chiếu chứa các tỉ số và định lí đã tam giác tăng dần trong tam giác lượng giác của học vào bài vuông vuông, giải được góc nhọn toán tổng hợp tam giác vuông Số câu Số câu:1(câu 13) .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.