TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Trường PTDT Bán trú THCS Ngô Quyền

Nhằm giúp các bạn học sinh có cơ hội đánh giá lại lực học của bản thân cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề của giáo viên. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Trường PTDT Bán trú THCS Ngô Quyền. Chúc các em thi tốt. | Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Trường PTDT Bán trú THCS Ngô Quyền PHÒNG GD&ĐT BÁC ÁI KIỂM TRA HKI TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS NGÔ QUYỀN MÔN: TOÁN 9 Năm học: 2018 – 2019 (Đề chính thức) Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK 1 Vận dụng Cấp Nhận biết Thông hiểu Cấp độ Cộng Cấp độ thấp độ cao TNK TNKQ TL TL TNKQ TL TNKQ TL Chủ đề Q ¨n thøc Tìm điều kiện Rút gọn biểu bËc hai C¨n xác định thức sử dụng bËc ba phép biến đổi 1 1 2 4 Số câu 0,5 0,5 1,5 2,5 Số điểm điểm 25% 2 Hàm số bậc Nắm được Tìm m để hàm Vẽ đồ thị hàm nhất định nghĩa, số đồng số y = ax + b tính chất điểm (a#0) thuộc đồ thị 2 1 1 1 5 Số câu 1,0 0,5 0,5 0,5 Số điểm điểm 25% thức So sánh các Tính tỉ số Vận dụng được Vận dụng lượng giác tỉ số lượng lượng giác. các hệ thức các tính trong tam giác giác. Nhận Tính chất hai trong tam giác chất tiếp vuông. Đường biết vị trí tiếp tuyến cắt vuông, tính chất tuyến của tròn tương đối nhau của đường tròn đường tròn giữa đường và giải bài tập vào giải bài thẳng và tậ p đường tròn. 2 1 3 1 7 Số câu 1,0 0,5 2,75 0,75 Số điểm điểm 50% Tổng số câu 4 3 1 1 6 1 16 2,0 1,5 0,5 0,5 4,75 7,5 10 Tổng số điểm Tỉ lệ % 20% 15% 5% 5% 47,5% 7,5% điểm 100% Đề trắc nghiệm: (4,0 điểm) Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau: C©u 1: 5 x cã nghÜa khi: A. x - 5 B. x > -5 C. x 5 D. x < 5. Câu 2: Hàm số y = 2 – 5x có hệ số góc : 2 A. 2 B . 5 C. – 5 D. . 5 Câu 3: Đồ thị hàm số y = ­2x + 5 đi qua: A. ( 1 ; ­ 3) B. ( 1; 1) C .( 1; ­1 ) D.( 1; 3 ) C©u 4: Cho =27o; =42o ta cã: A. sin < sin B. cos < cos C. cot < cot D. tan R D. OH R. Câu 8: Giá trị biểu thức 4 − 2 3 là: A.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.