TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Phòng GD&ĐT Huyện Ninh Phước

Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Phòng GD&ĐT Huyện Ninh Phước giúp các em kiểm tra, đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Và đây cũng là tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, biên soạn đề thi của thầy cô. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi. | Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Phòng GD&ĐT Huyện Ninh Phước PHÒNG GD & ĐT HUYỆN NINH PHƯỚC Trường THCS: . ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn toán( Thời gian 90 phút ( không kể thời gian phát đề ) Năm học 2018­2019 Ma trận đề kiểm tra Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Cộng Cấp độ Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chủ đề ¨n thøc bËc Tìm điều kiện Rút gọn biểu thức Tìm x để P hai C¨n bËc ba xác định sử dụng phép thỏa đk cho biến đổi trước 1 1 1 1 1 5 Số câu 0,25 0,25 0,25 1 1 2,75 Số điểm 2,5% 2,5% 2,5% 10,0 10% 27,5% Tỉ lệ % % 2 Hàm số bậc Nắm được Tìm m để hàm Tìm m để đồ thị Vẽ đồ thị nhất y = ax + b định nghĩa, số là hàm số hàm số song song tính chất bậc nhất. với đường thẳng Số câu 2 1 1 2 1 2 1 10 Số điểm 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 3,25 Tỉ lệ % 5,0% 2,5% 2,5% 5,0% 5,0% 5,0% 7,5% 32,5% thức Tính đường Tính tỉ số Chứng minh lượng giác cao lượng giác. Tính đường thẳng là trong tam giác chất hai tiếp tiếp tuyến của vuông. Đường tuyến cắt nhau đường tròn tròn Số câu 1 4 1 1 2 9 Số điểm 0,25 0,5 0,5 0,25 2,0 4,0 Tỉ lệ % 2,5% 10% 5,0% 2,5% 20,0% 40,0% 4 6 2 4 4 2 2 24 Tổng số câu 1,0 1,5 0,75 1,0 3,5 0,5 1,75 10 Tổng số điểm 10% 15% 7,5% 10% 35% 5% 17,5% 100% Tỉ lệ % ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN 9. HỌC KỲ I Năm học 2018­2019 I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 ®iÓm) Câu bậc hai số học của 9 là A. ­3. B. 3. C. 81. D. ­81. Câu thức 1 − 2x xác định khi: 1 1 1 1 A. x > . B. x . C. x < . D. x . 2 2 2 2 Câu ∆ABC vuông tại A, AH là đường cao (). Khi đó độ dài AH bằng A A 4 9 B H C B H C A. 6,5. C. 5. D. 4,5. Câu hình 2, cosC bằng AB AC HC AH A. . B. . C. . D. . BC BC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.