TAILIEUCHUNG - Tài liệu Liaison – Sự nối âm

Trong hành trình khám phá kho tàng ngôn ngữ tiếng Anh, các bạn đã phần nào tìm hiểu thông tin khá thú vị về sự nuốt âm (elision), và sự nối âm mà Global Education giới thiệu các bạn trong bài viết ngày hôm nay là một chìa khóa thứ 2 để các bạn mở thêm một cánh cửa tri thức mới. | Liaison - Sự nôi âm Trong hành trình khám phá kho tàng ngôn ngữ tiếng Anh các bạn đã phần nào tìm hiểu thông tin khá thú vị về sự nuôt âm elision và sự nôi âm mà Global Education giới thiệu các bạn trong bài viết ngày hôm nay là một chìa khóa thứ 2 để các bạn mở thêm một cánh cửa tri thức mới. Sau đây là một số quy tắc nối âm 1. Qui tắc phụ âm đứng trước nguyên âm. - Khi một phụ âm đứng trước một nguyên âm bạn đọc nôi phụ âm với nguyên âm. Ví dụ check-in bạn đọc liền thành tjek in fill-up đọc liền thành filAp chứ không tách rời hai từ. - Các từ tận cùng bằng nguyên âm không được phát âm. Ví dụ make-up đọc là meikAp come-on đọc là kAm on - Đôi với những cụm từ viết tắt. Ví dụ MA Master of Arts đọc là em mei Tuy nhiên khi một phụ âm có gió đứng trước nguyên âm trước khi bạn nối với nguyên âm bạn phải chuyển phụ âm đó sang phụ âm không gió tương ứng. Ví dụ laugh được phát âm là f tận cùng nhưng nếu bạn dùng trong một cụm từ như laugh at someone bạn phải chuyển âm f thành v và đọc là la v v t . Mời các bạn luyện tập quy tắc nối âm khi phụ âm đứng trước nguyên âm trong các ví dụ sau Words .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN