TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình An

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình An là tài liệu tham khảo và ôn thi học kì 2 lớp 9 hữu ích dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi học kì 2. Đề thi được biên soạn bám sát với chương trình học của môn Lịch Sử lớp 9 sẽ giúp các bạn dễ dàng ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 9 đạt kết quả cao nhất. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi. | ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2017-2018 MÔN: LỊCH SỬ 9 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (3 điểm) Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945. Câu 2: (4 điểm) Vì sao thực dân Pháp tiến công Căn cứ địa Việt Bắc của ta vào năm 1947 ? Nêu ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc năm 1947. Câu 3: (2 điểm) Nêu và đánh giá ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn. Câu 4: (1 điểm) (Lịch sử địa phương) Trình bày ngắn gọn và nhận xét phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân Sài Gòn trong giai đoạn 1954 - 1975. ----- Hết ----- ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2017-2018 MÔN : LỊCH SỬ 9 Câu 1: Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945 Học sinh cần trình bày được những ý sau: a. Ý nghĩa lịch sử ( đ) - Lật đổ ách thống trị của đế quốc thực dân và chế độ phong kiến, Việt Nam từ nước thuộc địa trở thành nước độc lập, - Mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc – kỉ nguyên độc lập, tự do. - Cổ vũ tinh thần đấu tranh của các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới b. Nguyên nhân thành công ( đ) - Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước sâu sắc. - Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: chiến tranh thế giới lần thứ hai đang đến hồi kết thúc, Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức – Nhật. Câu 2: Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 1. Pháp tiến công lên Việt Bắc vì: - Để giải quyết khó khăn khi phạm vi chiếm đóng mở rộng ( đ) - Thực hiện âm mưu đánh nhanh thắng nhanh. ( đ) - Thực hiện âm mưu tập hợp những phần tử Việt gian phản động, tiến tới thành lập một chính phủ bù nhìn. ( đ) - Nhằm phá tan cơ quan đầu não kháng chiến của ta, tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta. ( đ) 2. Ý nghĩa: - Pháp rút chạy khỏi Việt Bắc. Cơ quan đầu não .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.