TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 9 năm 2018 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 9 năm 2018 có đáp án nhằm ôn tập kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài tập để có phương pháp làm bài hiệu quả chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kỳ 2 sắp tới. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi. | A. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – MÔN HÓA HỌC 9 Năm học 2017 – 2018 (Thời gian 45 phút) Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm): Chọn chữ cái đứng trước phương án đúng. Câu 1: Dãy các chất đều làm mất màu dung dịch brom là: A. C2H4, C2H2 B. CH4, C2H4 C. CH4, C2H2 D. C6H6, C2H2. Câu 2: Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Na0H là: A. CH3C00H; C6H1206 C. CH3C00H; CH3C00C2H5 B. CH3C00H; C2H50H D. CH3C00C2H5; C2H50H. Câu 3: Công thức của rượu etylic là: A. CH3COOH B. C2H5OH C. C2H7O D. CH3C00C2H5 Câu 4: Cho các chất sau: C2H50H, C6H6, CH3C00H. Cách làm nào sau đây phân biệt được chúng? A. Dùng quỳ tím rồi dùng Na. B. Dùng nước rồi dùng Na . C. Dùng sắt rồi dùng quỳ tím. D. Dùng dd Na2CO3. Câu 5: Dãy các chất đều tác dụng với Na là: A. CH3C00H; C6H1206 C. CH3C00H; CH3C00C2H5 B. CH3C00H; C2H50H D. CH3C00C2H5; C2H50H. Câu 6: Axit axetic có tính axit vì: A. Phân tử có chứa nhóm – OH B. Phân tử có chứa nhóm – OH và nhóm – COOH C. Phân tử có chứa nhóm – COOH D. Phân tử có chứa C, H, O Câu 7: Rượu etylic phản ứng được với natri vì A. trong phân tử có nguyên tử oxi. B. trong phân tử có nguyên tử oxi và hiđro. C. trong phân tử có chứa C,H,O. D. trong phân tử có nhóm – OH. Câu 8: Số ml rượu etylic có trong 500ml rượu 450 là: A. 9 ml B. 22,5 ml C. 45 ml D. 225 ml Phần II. Tự luận (6 điểm): Câu 1: Hoàn thành các phương trình sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có): a/ CH4 + Cl2 .+ . b/ C2H4 + Br2 . c/ CH3COOH + . (CH3COO)2Mg + . d/ CH3COONa + . CH3COOH + e/ C2H5OH + . CH3COOH + . g/ C6H12O6 + Ag2O . + Câu 2: Phân biệt ba bình đựng riêng biệt các chất khí sau bắng phương pháp hóa học: CH4; C2H2; CO2. Câu 3: Cho 10,6 gam hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.