TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 5

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 5 có kết cấu nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức cơ bản về cơ quan sinh dục đực, tinh dịch, điều hòa thần kinh - thể dịch, các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất tinh, nuôi dưỡng đực giống, chăm sóc và quản lý, sử dụng đực giống. | Slide 1 __ Chăn nuôi trâu bò đực giống __ • CƠ QUAN SINH DỤC ĐỰC __ • TINH DỊCH • ĐIỀU HOÀ THẦN KINH-THỂ DỊCH • CÁC NHÂN T ẢNH HƯỞNG TỚI Ố SẢN XUẤT TINH • NUễI DƯỠNG ĐỰC GIỐNG __ • CHĂM SểC VÀ QUẢN Lí • SỬ DỤNG ĐỰC GIỐNG __ __ __ Slide 2 __ CƠ QUAN SINH DỤC ĐỰC __ __ __ 2 __ __ __ Slide 3 __ Tinh hoàn và phụ dịch hoàn • Tinh hoàn: __ - Tế bào tinh nguyên : sinh tinh trùng - Tế bào Sertoly: cung cấp dinh dưỡng nuôi tinh trùng và tiết hóc-môn inhibin (ức chế FSH) __ - Tế bào kẽ (Leidig): sinh hocmôn testosteron Phụ dịch hoàn: – Dài khoảng 40-60 m gồm có đầu, thân, đuôi. – Là nơi hấp thu dịch, trung chuyển, làm thành thục và tích trữ tinh trùng. Tinh trùng Màng đáy Tế bào Leydig & mao mạc h __ Xoang Kẻ giữa các ống sinh tinh Tế bào Sertoli 3 __ __ __ Slide 4 Bìu và ống bẹn ống dẫn tinh Động mach Tĩnh mạch Cơ vòng __ Vòng bẹn __ Cơ bìu Đầu phụ dịch hoàn Cơ dọc Màng trắng Dịch hoàn __ Vách ngăn giữa Da bìu Bìu: - Chứa dịnh hoàn, phụ dịch hoàn, ống bẹn và các tuyến sinh dục phụ. - Vách gồm 3 lớp: da, cơ và tương mạc. Đuôi phụ dịch hoàn ống bẹn: Là ống thông giữa xoang bụng dưới và phụ dịch hoàn để cho thần kinh, mạch quản và thừng dịch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.