TAILIEUCHUNG - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 323

Để giúp các bạn có thêm phần tự tin cho kì thi sắp tới và đạt kết quả cao. Mời các em học sinh và các thầy cô giáo tham khảo tham Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 323 dưới đây. | SỞ GD&ĐT NGHỆ AN LIÊN TRƯỜNG THPT (Đề thi có 04 trang) KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề 323 Họ và tên thí sinh:. SBD: Câu 41: Chất lượng lao động nước ta ngày càng được nâng cao lên, chủ yếu là do A. thu hút vốn đầu tư nước ngoài. B. xuất khẩu lao động ra nước ngoài. C. những thành tựu trong phát triển văn hóa, giáo dục và y tế. D. những thành tựu trong công tác hướng nghiệp, dạy nghề. Câu 42: Cho bảng số liệu: TỔNG SỐ DÂN VÀ TỐC ĐỘ TĂNG DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2014 Năm 2005 2009 2012 2014 Tổng số dân (triệu người) - Dân thành thị - Dân nông thôn Tốc độ tăng dân số (%) 83,4 23,3 60,1 1,17 84,6 23,9 60,7 1,09 88,8 27,3 61,5 1,11 90,7 29,0 61,7 1,06 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016) Để thể hiện số dân và tốc độ tăng dân số của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? A. Biểu đồ đường. B. Biểu đồ miền. C. Biểu đồ kết hợp. D. Biểu đồ cột. Câu 43: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục địa? A. Đông Nam Á lục địa có khí hậu nhiệt đới gió mùa. B. Ven biển có các đồng bằng phù sa màu mỡ của những con sông lớn như Mê Công. C. Phía bắc Mianma, bắc Việt Nam có mùa đông lạnh. D. Địa hình bị chia cắt bởi các dãy núi chạy dài theo hướng đông bắc - tây nam hoặc đông - tây. Câu 44: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, khu vực đồi núi Tây Bắc theo lát cắt địa hình từ C đến D (C - D) có đặc điểm địa hình là A. thấp dần từ tây bắc về đông nam, có các thung lũng sông đan xen đồi núi cao. B. cao dần từ đông sang tây, nhiều đỉnh núi thấp, cao nhất là dãy Hoàng Liên Sơn. C. cao ở đông bắc thấp dần về tây nam, có nhiều đỉnh núi cao, các cao nguyên xen các thung lũng sông. D. cao ở tây bắc thấp dần về đông nam, có nhiều đỉnh núi cao, các cao nguyên xen các thung lũng sông. Câu 45: .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.