TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 1 - Đại học Văn Hiến

Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại" trình bày các kiến thức tổng quan về ngân hàng thương mại và tổng quan về quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại. . | 04/05/2018 Nội dung bài học I. Tổng quan về NHTM 1) Khái niệm ngân hàng 2) Các loại hình ngân hàng 3) Các nghiệp vụ của NHTM 4) Đặc điểm kinh doanh ngân hàng 5) Mô hình tổ chức của ngân hàng II. Tổng quan về hoạt động quản trị NHTM 1) Khái niệm quản trị 2) Sự cần thiết quản trị kinh doanh ngân hàng 3) Các nội dung quản trị kinh doanh ngân hàng 1. Khái niệm ngân hàng (tt) 1. Khái niệm ngân hàng (tt) iii) Theo Luật các TCTD năm 2010: Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã. (Khoản 2, Điều 4) Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây: a) Nhận tiền gửi; b) Cấp tín dụng; c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. (Khoản 12, Điều 4) iv) Theo Rose & Hudgins (2008): Ngân hàng là một loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năm tài chính nhất so với bất kỳ tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. Tóm lại, Ngân hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, cung cấp một danh mục dịch vụ tài chính tổng hợp, với ba loại hình chủ yếu là nhận tiền gửi, cấp tín dụng và làm dịch vụ thanh toán. 1. Khái niệm ngân hàng i) Theo Fitch (2012): Ngân hàng là tổ chức, thường là một công ty, nhận tiền gửi, thực hiện cho vay, thanh toán séc, và thực hiện các dịch vụ liên quan cho công chúng. ii) Theo Pháp lệnh ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính (1990): NHTM là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán. 1. Khái niệm ngân hàng (tt) NHẬN XÉT: 1 NHTM là một loại hình DN Phải có vốn ban đầu (vốn tự có)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.