TAILIEUCHUNG - Tình hình truyền máu sơ sinh tại khoa sơ sinh Từ Dũ năm 2006-2007

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát việc truyền máu cho trẻ sơ sinh tại khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ. Nghiên cứu tiến hành trên trẻ sơ sinh truyền máu lần đầu tại khoa bệnh lý sơ sinh bệnh viện Từ Dũ từ 11-2006 đến 5-2007. bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết. | TÌNH HÌNH TRUYỀN MÁU SƠ SINH TẠI KHOA SƠ SINH TỪ DŨ NĂM 2006-2007 Nguyễn Thị Hoài Hương , Lâm thị Mỹ , Ngô Minh Xuân TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát việc truyền máu cho trẻ sơ sinh tại khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Tiền cứu, mô tả hàng loạt ca. Đối tượng: trẻ sơ sinh truyền máu lần đầu tại khoa bệnh lý sơ sinh bệnh viện Từ Dũ từ 11-2006 đến 5-2007. Kết quả: Lô nghiên cứu có 59 trẻ sơ sinh truyền máu lần đầu, có 54,2% là trẻ nam và nữ là 47,8%. Có 69,5% là trẻ non tháng và 42,2% trẻ có cân nặng dưới 1500g được truyền máu. Nguyên nhân thiếu máu có 42,2% là thiếu máu non tháng, 40,7% là do nguyên nhân mất máu và 11,8% do bất đồng nhóm máu mẹ con ABO. Mức Hct trung bình trước truyền là 31%. Tỷ lệ sử dụng máu toàn phần trong điều trị thiếu máu là 57,6% so với chế phẩm hồng cầu lắng là 42,2%. Máu truyền chủ yếu là nhóm máu O (chiếm 91,5%). Có 1 ca (1,7%) có biểu hiện nổi đỏ da trong lúc truyền máu, 98,3% các trường hợp còn lại không ghi nhận phản ứng sớm. Kết luận: Trẻ non tháng và cân nặng 42 tuần Tần số(n=59) 41 17 1 Tỷ lệ (%) 69,5 28,8 1,7 Qua nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ có tuổi thai càng thấp thì tỷ lệ truyền máu càng cao. Trong lô nghiên cứu của chúng tôi, trẻ sơ sinh non tháng ( 3500g Tần số(n=59) 25 15 17 2 Tỷ lệ (%) 42,4 25,4 28,8 3,4 Kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ có cân nặng lúc sinh (CNLS) 3500g là 3,4%. Phù hợp với nghiên cứu của trên 216 trẻ sơ sinh từ năm 2000 đến 2004 tại các khoa săn sóc sơ sinh tăng cường Balan, cũng cho thấy tỷ lệ truyền máu của trẻ có CNLS 2 tuần) n(%) 19(50) 7(18,4) 5( 23,8) 0 9(23,7) 16(76,2) Chế phẩmhồng cầu Tần số Tỷ lệ(%) 0 Máu toàn phần Hồng cầu lắng 34 25 57,6 42,4 3(7,9) Giai đoạn truyền máu sớm ở sơ sinh (dưới 2 tuần tuổi) được coi là có liên quan đến bệnh lý. Nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ truyền máu dưới 2 tuần tuổi chủ yếu là do mất máu và do thiếu máu huyết tán, chiếm 68,4%, so với 23,7% do thiếu máu sơ sinh non tháng và 7,9% chưa rõ nguyên .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.