TAILIEUCHUNG - "Câu Tiễn nếm phân, phân đắng"

Câu chuyện quả là đúng .Tuy nhiên cái history nó quá giản lược, mà lại không có physical exam, không có CAT/PET/HIDA/Ultrasound, thì dù có đi học trên mặt trăng cũng khó đoán được bệnh của Ngô Vương. "Cái thằng bastard đó phân nó chua mà đắng" vậy thì differential diagnosis sẽ như thế này: Phân chua mà đắng, tức là có vị đắng của mật. Phân đắng như vậy có nghiã không có biliary obstruction: tức là có mật tiếp tục chảy xuống ống dẫn mật rồi từ đó xuống Sphincter of Oddi (Ampula of Vater). . | Câu Tiễn nêm phân phân đăng Câu chuyện quả là đúng .Tuy nhiên cái history nó quá giản lược mà lại không có physical exam không có CAT PET HIDA Ultrasound thì dù có đi học trên mặt trăng cũng khó đoán được bệnh của Ngô Vương. Cái thằng bastard đó phân nó chua mà đắng vậy thì differential diagnosis sẽ như thế này Phân chua mà đắng tức là có vị đắng của mật. Phân đắng như vậy có nghiã không có biliary obstruction tức là có mật tiếp tục chảy xuống ống dẫn mật rồi từ đó xuống Sphincter of Oddi Ampula of Vater . Và từ đó xuống duodenum ra phân phân phải đắng xin lỗi tôi chưa nếm . Như vậy có thể hắn bị acute cholecystitis mà cholecystitis này gây ra do một viên sạn nhỏ a gravel mới đầu đau nhưng rồi cuối cùng đã thoát xuống ruột non khiến obstruction được relieved rồi acute cholecystitis từ từ khỏi resolved . Cục gravel này phải nhỏ vì nếu nó hơi lớn hơn thì nó đã tiếp tục kẹt ở cystic duct hay common bile duct và rồi acute cholecystitis khó resolved. Note nếu cục sạn lớn qúa thì lại chả sao mổ tử thi ra đa số người bình thường - chết vì lý do khác - đều có sạn lớn ở túi mật nhưng mấy cục sạn này lớn qúa lớn hơn đường kính cuả cystic duct cho nên nó không thể nào kẹt vào ống dẫn mật jammed không tạo ra cholecystitis được . Nếu có biliary obstruction thì chia ra a extra hepatic và b intra hepatic. a extra hepatic thì như đã nói hoặc kẹt ở ampula of Vater nếu kẹt ở đây thì hoặc là một cục sạn rất nhỏ hoặc là ung thư pancreas ngay ở chỗ này mọc lên khiến cửa khẩu này bị nghẽn lại tạo ra biliary obstruction và có thể cholecystitis - nói có thể vì ung thư mọc từ từ nghẽn từ từ không acute như acute cholecystitis viêm cấp tính vì đột nhiên kẹt cục sạn . Nếu ung thư như thế thì rất may vì có thể làm Whipple mà cắt ra hết khác với ung thư ở body hay đuôi tail of the pancreas các ung thư này thường tìm ra rất trễ trung bình hiện nay vẫn chỉ sống được 6 tháng nếu chữa với Gemcitabine chỉ được 7 7 tháng chemotherapy vô ích . b nếu intrahepatic tức là extrinsic obstruction .