TAILIEUCHUNG - Hành Nghề Y Khoa: Thuốc Có Thể Nghiện

Nói về các thuốc có thể nghiện (như trong thuốc ho, thuốc chống đau, kể cả morphin.) Nếu y sĩ viết toa mà có bằng chứng và ghi lại (documentation) hẳn hoi thì không có gì phải ngạị. Hàng ngày tôi đều viết morphin và các thuốc tương tự cho bệnh nhân, nhưng nên cẩn thận : trong hồ sơ ghi rõ (hay dictate trong physician's progress notes) tại sao mình phải cho các thuốc nàỵ. | Hành Nghề Y Khoa Thuốc Có Thể Nghiện Nói về các thuốc có thể nghiện như trong thuốc ho thuốc chống đau kể cả morphin. Nếu y sĩ viết toa mà có bằng chứng và ghi lại documentation hẳn hoi thì không có gì phải ngạị. Hàng ngày tôi đều viết morphin và các thuốc tương tự cho bệnh nhân nhưng nên cẩn thận trong hồ sơ ghi rõ hay dictate trong physician s progress notes tại sao mình phải cho các thuốc nàỵ. Trong medication lists cũng ghi rõ ngày nào viết cho bao nhiêu viên - ở clinic về ung thư và máu thì các y tá thường photocopy cái toa cuả mình trước khi đưa bản chính cho bệnh nhân rồi giữ lại trong hồ sơ. Còn nếu ngại nữa thì cũng rất dễ ở những tiểu bang không đòi 3-bản triplicate thì nên đặt hãng in khi in toa cho mình mỗi toa in làm ba bản khi viết sức cuả ngòi bút sẽ ấn vào 2 bản dưới rồi cứ giữ lại cuống để làm bằng chứng hồi tôi làm fellow ở New York 1982 New York state đòi triplicate một bản mình giữ một bản cho bnhân một bản cho pharmacy Massachusetts nay vẫn không đòi triplicate. Trong progress notes cuả y sĩ cũng nên nói rõ là khi hết toa kỳ trước mình đã nghĩ đến việc đề nghị đưa morphin xuống một thứ thuốc nghiện nhẹ hơn chẳng hạn xuống codein nhưng tình trạng bệnh nhân hiện nay vẫn chưa cho phép làm chuyện này . Nhận xét riêng trong practice là y sĩ có khi không chịu cho thuốc chống đau có thể nghiện vì sợ bnhân nghiện hay liên lụy rắc rối. Nhưng suy nghĩ đó sai bnhân đau thì y sĩ có nhiệm vụ phải cho đủ thuốc để giúp bnhân không cho đủ thuốc không cho đủ liều cũng không đúng. Nếu y sĩ không chịu bệnh vực cho bnhân cho thuốc chống đau đủ mạnh thì còn ai đứng ra bênh vực chữa cho bnhân Có khi rất đáng để ý bnhân đã 87 tuổi rất đau vì ung thư đã đến xương chẳng hạn tối ngủ đươc có 3 4 tiếng thức dậy vì đau đưa cho bnhân cái toa có mor phin và giải thích cho bnhân hiệu ứng cách uống cách gia giảm liều các hiệu ứng phụ thì họ tìm cách từ chối tôi sợ bị nghiện . Cười bảo bà cụ cụ đã 87 tuổi rồi có nghiện cho đến 97 tuổi tôi cũng không ngại. Trong nhà thương cũng