TAILIEUCHUNG - Nhà lãnh đạo đa chiều: (5) Lãnh đạo dựa trên sự khác biệt về phong cách

Điều này nghe thì có vẻ đơn giản nhưng có một vấn đề ở đây: không phải ai cũng giống tôi và không phải ai cũng giống bạn. Còn gì thú vị không nếu như tất thảy mọi người đều giống bạn? Còn gì thú vị không nếu như bạn biết rõ và hiểu rõ cái mà nhóm người giống nhau kia đang mong muốn? Nhưng thực tế thì đâu phải vậy bởi mỗi người mỗi khác, không ai giống ai cả. Và kết quả là chúng ta cần lãnh đạo họ một cách khác nhau. Họ sẽ vô cùng. | Nhà lãnh đạo đa chiều 5 Lãnh đạo dựa trên sự khác biệt về phong cách Điều này nghe thì có vẻ đơn giản nhưng có một vấn đề ở đây không phải ai cũng giống tôi và không phải ai cũng giống bạn. Còn gì thú vị không nếu như tất thảy mọi người đều giống bạn Còn gì thú vị không nếu như bạn biết rõ và hiểu rõ cái mà nhóm người giống nhau kia đang mong muốn Nhưng thực tế thì đâu phải vậy bởi mỗi người mỗi khác không ai giống ai cả. Và kết quả là chúng ta cần lãnh đạo họ một cách khác nhau. Họ sẽ vô cùng kinh ngạc nếu như bạn mặc định lãnh đạo người khác theo cái cách mà bạn thích được lãnh đạo. Không phải tất cả mọi người đều được thúc đẩy theo cùng một cách giống nhau Nếu có một cuốn sách công cụ chỉ cho ta cách xác định động cơ thúc đẩy mục tiêu và nỗi lo sợ của nhân viên của mình là gì chắc hẳn chúng ta có thể gây được ảnh hưởng lớn hơn đối với họ. Có một tin tốt lành là cuốn sách công cụ như vậy có tồn tại trên thực tế. Như đã biết từ cách đây 2600 năm từ thời Hippocrates Aristotle Plato . người ta đã đúc rút và chỉ ra 4 phong cách ứng xử căn bản. Bản thân mỗi người chúng ta có xu hướng bị hút về một trong 4 phong cách này xách định sự ưu tiên và khu vực thoải mái của chúng ta. Công thức để bạn có thể làm chủ chiều hướng 5 này có 3 phần 1. Chúng ta cần khám phá ra chính phong cách riêng của mình. Chúng ta cần biết điều gì làm cho chúng ta cư xử như vậy. Mục đích động cơ nỗi lo sợ của chúng ta là gì 2. Chúng ta cần chủ động hiểu người khác để xác định được phong cách hoặc sở thích của họ chứ không phải theo cái cách khuôn sáo trước đó. 3. Chúng ta cân thay đôi theo hướng thích nghi phong cách lãnh đạo của chúng ta với phong cách của các thành viên trong nhóm để tạo thành mối liên hệ tốt hơn. Có một sự thực là hâu hết các tai nạn truyền thông đều do sự khác biệt về phong cách gây ra hơn là những khác biệt thực sự. Các nhà lãnh đạo nếu không thực hiện được chiều hướng lãnh đạo thứ 5 này sẽ rất dễ gạt bỏ những người có phong cách khác nhau ra khỏi tô chức. Và kết quả là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN