TAILIEUCHUNG - Mô hình chọn lựa đối tác

Trong các yếu tố có ảnh hưởng đến thành bại của một nỗ lực hợp tác, các nhà nghiên cứu – dựa trên kinh nghiệm thực tế và lý luận – cho rằng lựa chọn đối tác là khâu vô cùng quan trọng nếu như không nói là quyết định. Bài viết này giới thiệu gợi ý của Peter Block[1] trong việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác nhằm phát triển cộng đồng. Theo ông, mức độ hợp tác được dựa trên hai yếu tố cơ bản, độ tin cậy và sự đồng thuận (Xem mô tả dưới. | Mo hinh chon lu a doi tac Trong cac yeu to co anh hudng den thanh bai cua möt no luc hop tac cac nha nghien cüu - dua tren kinh nghiem thuc te va ly luan - cho rang lua chon doi tac la khäu vo cung quan trong neu nhu khong noi la quyet dinh. Bai viet nay gioi thieu goi y cua Peter Block 1 trong viec xay dung cac moi quan he hop tac nham phat trien cong dong. Theo ong müc do hop tac duoc dua tren hai yeu to co ban do tin cay va su dong thuan Xem mo ta duoi däy Theo do Bö tin cay cao va tinh dong thuan cao ho se la dong minh. Độ tin cậy thấp và tính đồng thuận thấp họ sẽ là người đối nghịch. Độ tin cậy cao và tính đồng thuận thấp họ sẽ là người bất đồng ý kiến. Độ tin cậy thấp và tính đồng thuận cao họ sẽ là người đồng sàng dị mộng những người chung mục đích nhưng khó đi chung trên con đường lâu dài. Độ tin cậy thấp và tính đồng thuận khó xác định họ là người có xu hướng bất hợp tác hoặc chỉ ngồi xem . Trong 5 nhóm người này đồng minh là tài sản quý của bạn người bất đồng ý kiến thực ra là bạn và khả năng trở thành đồng minh rất cao trong các vấn đề khác những người chỉ chung mục đích sẽ đi với bạn trong việc giải quyết từng việc cụ thể kiểu như là cả hai bên cùng có lợi những người ngồi xem thực sự làm bạn rất thất vọng nhưng hãy cố gắng biết đâu họ đổi ý còn những nhân vật đối kháng thì có lẽ không nên tiêu phí thời gian và sức lực dể thuyết phục họ. Với mỗi đối tượng ta nên có cách tiếp cận thích hợp để mối liên kết có hiệu quả cao trong việc giải quyết các vấn đề. Lựa chọn đối tác là khâu vô cùng quan trọng nếu như không nói là quyết định. Với đồng minh họ là người mà bạn dễ dàng bày tỏ suy nghĩ và hai bên có thể dựa vào nhau cùng trao đổi thông tin với nhau. Do vậy bạn phải giữ gìn mối quan hệ này bằng cách khẳng định sự nhất trí cao và trân trọng mối giao hảo. Đừng ngần ngại bày tỏ những lo ngại và điểm yếu để nhận sự giúp đỡ. Như đã nói ở trên những người bất đồng ý kiến thông thường vẫn là những người bạn vì họ chia sẻ lòng tin với bạn. Người Việt mình thường

TỪ KHÓA LIÊN QUAN